Beroendevård

Grynings missbruks- och beroendevård erbjuder motivation, utredning och behandling för ungdomar, kvinnor och män. Vi har tre enheter inom området med engagerade och välutbildade medarbetare. Två av enheterna erbjuder boende, Strandgården som endast tar emot kvinnor och Lärjeholm som är ett behandlingshem för män. Götateamet är en öppenvårdsinsats för ungdomar 15–25 år med drogproblematik och deras familjer. Vårt arbete sker enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård och vi använder oss av evidensbaserade metoder.

Grynings missbruksenheter