Bolagskontoret

Besöksadress Postadress

Box 5154
402 26 Göteborg

Placeringsfunktionen

Sektorschefer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Lina Thieme

Boråsregionens, Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund

Elisabeth Skarnehall

Stödfunktioner

Utvecklingschef

Karin Silva

Kommunikatör

Therese Hurtig Martinsson

Fastighetsansvarig

Joel Abrahamsson