Bolagskontoret

Besöksadress Postadress

Box 5154
402 26 Göteborg

Placeringsfunktionen

Sektorschefer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Lina Thieme

Boråsregionens, Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund

Elisabeth Skarnehall

Stödfunktioner

Kommunikatör

Therese Hurtig Martinsson

IT/Fastighet

Isabella Djeric Lind