Visselblåsarfunktion

Gryning engagerar sig för transparens och integritet genom en visselblåsarfunktion. Vi erbjuder alla anställda och uppdragstagare en säker och anonym möjlighet att rapportera misstankar om oegentligheter eller allvarliga missförhållanden inom bolaget. Anmälningar kan röra brott som innehåller fängelse i straffskalan, mutor, bokföringsbrott eller stöld. Genom strikt intern kontroll, tydliga rutiner och ansvarsfördelning strävar vi efter att förhindra fel och missförhållanden.

För att komma till startsidan för visselblåsarfunktionen och undvika spårbarhet ska du kopiera länken och klistra in i sökfältet på din webbläsare: https://gryning.infovissel.se

För ytterligare information om lagens innebörd: Frågor och svar visselblåsarfunktion | SKR

Tillsammans kan vi arbeta för en ansvarsfull och säker arbetsmiljö!