Organisation, styrelse och bolagsledning

Gryning ägs av och utvecklas kontinuerligt i dialog med de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland och dess medlemskommuner, men vi erbjuder våra tjänster till alla kommuner över hela Sverige.

Ledamöter Gryning Vård AB:s styrelse

Styrelsens ordförande
Ylva Morén
Kommunchef, Munkedals kommun
Styrelseledamot
Sofia Gärdsfors
Vd Störningsjouren, Göteborgs stad
Styrelseledamot
Maria Sigroth
Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad, GR
Styrelseledamot
Sebastian Nydén
Kommundirektör, Svenljunga kommun
Styrelseledamot
Hans Zackrisson
Utvecklingschef Renova
Styrelseledamot, vice ordförande
Ken Gunnesson
Ekonomichef, Ale kommun
Styrelseledamot
Jerker Andersson Liljestrand
Kommundirektör, Götene kommun

Kontakt
Kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@gryning.se

Bolagsledning

Katarina Ahlqvist
VD
Caroline Albinsson
Ekonomichef
Karin Silva
Utvecklingschef
Elisabeth Skarnehall
Sektorschef
Lina Thieme
Sektorschef
Karin Franklin
HR-Chef
Arbetstagarrepresentant
Mikael Astner
Vision