Det finns många skäl att arbeta hos oss!

Gryning är en samhällsaktör

Inom Gryning får du möjlighet att göra skillnad för andra människor. Vi vill bidra till och påverka hur samhället utvecklas. Genom våra medarbetare skapar vi förutsättningar för de barn, ungdomar och vuxna som finns hos oss.

Ett utmanande och utvecklande arbete

Som medarbetare på Gryning har du ett utmanande arbete, men det ger dig också möjlighet att utvecklas, inte bara i din yrkesroll utan även på det personliga planet. Våra medarbetares kunskap är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling till våra medarbetare och varje år anordnas flera bolagsgemensamma utbildningar inom bland annat miljöterapi, trauma och olika behandlingsmetoder. Här finns också stora möjligheter att både bredda och fördjupa din kompetens genom intern rörlighet. Grynings storlek och varierande verksamhet gör att du som medarbetare har möjlighet att se många olika verksamheter.

Vi satsar även på ledarutveckling och arbetar kontinuerligt med att identifiera potentiella chefer bland våra medarbetare. För våra befintliga chefer erbjuder vi också ledarutvecklingsprogram och löpande kompetensutveckling genom kontinuerliga chefsträffar och seminarium i ämnen som rör chefsrollen.

Kvalitet

Inom Gryning arbetar vi aktivt med kvalitetsarbete och följer kontinuerligt upp vad både våra klienter, kunder och anhöriga tycker om vår verksamhet. Vi vet att våra kunder uppfattar oss som seriösa, ansvarstagande och engagerade. Vi arbetar med beprövade metoder och utvecklar och deltar i forskningen kring nya metoder.

Delaktighet

Hos oss på Gryning finns goda möjligheter till delaktighet. Våra enheter samlar varje vecka medarbetarna för att diskutera frågor som rör enhetens arbete och framtida utveckling. Det är ett sätt att kontinuerligt fånga upp medarbetares tankar och idéer samt att kommunicera kring vad som är på gång. Vartannat år genomför vi även medarbetarforum där samtliga medarbetare på Gryning är inbjudna för att diskutera aktuella utvecklingsfrågor.

Inom Gryning arbetar vi även med utvecklingsgrupper och arbetsgrupper som fokuserar på bolagsövergripande utvecklingsarbete. I de grupperna samlar vi chefer och specialister för att diskutera och driva utveckling inom områden som t ex dokumentation, varumärkesarbete och personalfrågor.