Forskning visar på goda behandlingsresultat på Grynings enhet Solsidan

Karl Sallin, barnläkare och doktorand vid UU, är en av flera forskare som har genomfört studier om uppgivenhetssyndrom bland asylsökande och forskat på Solsidans, en av Grynings enheters, metoder och resultat utifrån den målgruppen.

I dagarna har en ny studie presenterats om barn med uppgivenhetssyndrom. Forskaren Karl Sallin är barnläkare och doktorand vid Uppsala Universitet.

Han har genomfört studier om uppgivenhetssyndrom bland asylsökande och forskat på Solsidans, en av Grynings enheters, metoder och resultat utifrån den målgruppen. I tidigare studier har en nära samverkan med barnets familj och säkrandet av uppehållstillstånd bedömts som grundläggande förutsättningar. Denna studie pekar på att miljöterapi i kombination med separation från föräldrarna och att exkludera asylprocessen från behandlingen är mycket mer framgångsrikt.
Studien bygger på 13 ärenden som behandlats på Solsidan under perioden 2005 till 2020. Solsidan har behandlat ett 30-tal barn med uppgivenhetssyndrom med goda resultat genom åren.En bild på boken, vägen tillbaka.

Artikeln hittar du här: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00787-021-01833-3.pdf

 

Vill du läsa boken om behandlingsarbetet på Solsidan så kan du beställa den här.

Tidigare texter om Solsidan och arbetet där: