Uppskattat och effektivt när Gryning gör utredningar på uppdrag av avtalskommuner

Grynings öppenvård i Skaraborg, Grynings Familjeteam, har den senaste tiden genomfört många utredningar åt socialtjänster i ett flertal kommuner. Vi ställde tre snabba frågor till enhetschef Mari Kristoffersson om hur de arbetar på Familjeteamet Skaraborg.

1. Vid vilka tillfällen väljer kommunen att ta in Gryning för att göra utredningar?

– Det är framförallt vid arbetstoppar, som ett alternativ till konsulter, men det är också relativt vanligt att socialtjänsten har behov av en ”second opinion” i återkommande ärenden.

2. Vad innebär det för en kommun när ni genomför en utredning?

– Det är olika från fall till fall men generellt så överlämnas utredningsprocessen till oss. Utredning sker utifrån BBIC:s behovsområden. Den kan omfatta bland annat utredningsplan, konsultationsdokument, föräldrasamtal, barnsamtal, observationer och referenssamtal, i överenskommelse mellan oss och den aktuella socialtjänsten. När utredningen är färdig överlämnas underlaget till socialtjänsten för beslut.

3. I vilka kommuner kan Grynings medarbetare göra den här typen av insatser?
– Grynings Familjeteam arbetar främst i Skaraborg. Då Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland, via kommunalförbunden, finns det möjlighet att genomföra den här typen av utredningar i hela länet.
– För närvarade har vi möjlighet att ta emot nya uppdrag!

Läs mer om och kontakta Familjeteamet Skaraborg här  
Läs mer om och kontakta Öppenvården Göteborg här