Lediga tjänster

Gryning Vård söker nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss. Här ser du vilka lediga jobb som finns just nu.

Har du frågor om våra lediga tjänster, kontakta rekryterande chef för den tjänst du är intresserad av.

Gryning söker behandlingshandläggare till Strandgården

Strandgården i Ljungskile är en verksamhet för kvinnor med alkohol, – läkemedels- och narkotikaberoende. På Strandgården bedriver vi behandling utifrån CRA (Community Reinforcement Approach) och ÅP (återfallsprevention). CRA bygger på att stärka klientens positiva förutsättningar såsom det sociala livet, relationer och fritidsintressen.
Vi söker nu en behandlingshandläggare på heltid med tjänstgöring dagtid för en tillsvidareanställning med provanställning under sex månader.

Läs mer

Vill du ha ett engagerande sommarjobb med barn och familjer i Fengersfors?

På Kristinedal i Fengersfors arbetar vi med barn och familjer i behov av behandlings-, stöd- eller utredningsinsatser. Barnen som finns hos oss kan ha olika former av psykosocial problematik såsom anknytningsstörningar, samspelssvårigheter och trauman. Olika typer av neuropsykiatrisk problematik är också vanligt förekommande. Målet med vår verksamhet är att skapa förutsättningar för att barn och familjer ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Läs mer

Gryning söker semestervikarier till Enheten mot hedersrelaterat våld

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder att, på uppdrag av socialtjänsten, utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi erbjuder individanpassat stöd i att integrera ett inre och yttre skydd som skapar förutsättningar för självständighet och ett liv fritt från våld och förtryck. Inom verksamheten ryms olika former av skyddade boenden.

Läs mer

Gryning söker sommarvikarier till Söderåsen i Mariestad

Söderåsen är ett behandlingshem för ungdomar centralt i Mariestad som tar emot ungdomar i åldern 12-16 år med psykosociala problem och normbrytande beteende. Arbetet på Söderåsen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.

Läs mer