Lediga tjänster

Gryning Vård söker nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss. Här ser du vilka lediga jobb som finns just nu.

Har du frågor om våra lediga tjänster, kontakta rekryterande chef för den tjänst du är intresserad av.

Gryning söker enhetschef till Sunnerö i Alingsås

Grynings HVB Sunnerö öppnades upp i Alingsås november 2022. Verksamheten har sex platser för flickor och pojkar 8 -11 år och vänder sig till ensamplacerade barn som har behov av omsorg, behandling och kompletterande utredningar. Vi har verksamhet dygnet runt. Vi söker nu enhetschef med tillträde augusti 2024.

Läs mer

Gryning söker behandlingshandläggare till Birkahemmet

Vill du bli vår nya behandlingshandläggare och arbeta i ett samhällsnyttigt vårdbolag med engagemang och kvalitet i fokus? Birkahemmet i Göteborg- är ett HVB som erbjuder insatser för gravida, spädbarn och föräldrar. Spädbarnsfamiljer som är i behov av stöd och hjälp samt familjer där det bedöms föreligga ett skyddsbehov. I vårt arbete ligger fokus på den tidiga livsavgörande anknytningen. Birkahemmet erbjuder heldygnsvård med vaken natt och tar emot placeringar från socialtjänsten med stöd av SoL och LVU. Majoriteten av de uppdrag vi utför är utredningsuppdrag och vi arbetar utifrån BBiC.

Läs mer

Gryning söker behandlingsassistent med köksansvar till Ramnås i Borås

Ramnås är ett utrednings- och behandlingshem för ungdomar i åldern 15-19år beläget i Borås. Vår målgrupp är flickor och pojkar med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, allvarligt skolk och utagerande. Vårt mål är att på uppdrag av socialtjänsten genomföra kvalificerade utredningar som ger uppdragsgivaren ny kunskap och nya idéer. Vår strävan är att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och möjliggöra en utveckling i en trygg och stabil miljö.

Läs mer

Grynings Solsidan söker behandlingssekreterare

Solsidan är ett akut-, utrednings- och behandlingshem i Skara. Målgruppen är barn i åldrarna 0-12 år, som för längre eller kortare tid bor hos oss med eller utan föräldrar. Vi erbjuder heldygnsvård på institutionen alternativt lägenhetsboende med anpassad vårdinsats för familjer.

Läs mer

Grynings HVB Söderåsen i Mariestad söker sommarvikarier

Söderåsen i Mariestad är ett behandlingshem för ungdomar i åldern 12-16år med psykosociala problem och normbrytande beteende. Nu söker vi dig som vill ha ett utvecklande och engagerande sommarjobb där du får göra skillnad! Vi söker både behandlingsassistenter och behandlingsassistent vaken natt.

Läs mer

Söker du ett engagerande sommarjobb? Du kanske är just den Gryning behöver?

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Gryning är ett kommunalt bolag med samhällsengagemang som erbjuder HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi har fantastiska medarbetare som varje dag gör skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som är hos oss. 

Läs mer

Söker du ett engagerande sommarjobb? Du kanske är just den Grynings Ramnås behöver?

Ramnås är ett utrednings- och behandlingshem för ungdomar i åldern 15-19 år beläget i Borås. Vår målgrupp är flickor och pojkar med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, allvarligt skolk och utagerande. Vårt mål är att på uppdrag av socialtjänsten genomföra behandlingsuppdrag och kvalificerade utredningar som ger uppdragsgivaren ny kunskap och nya idéer. Vår strävan är att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och möjliggöra en utveckling i en trygg och stabil miljö.

Läs mer

Boda familjecentrum i Borås söker sommarvikarier

Boda familjecentrum i Borås har fyra olika inriktningar med totalt 31 platser. Avdelningen för heldygnsvård erbjuder utredning, behandlingsplaceringar av olika längd samt akuta jourplaceringar till nästkommande vardag. Vår målgrupp är barn 0-12 år och deras föräldrar. Äldre syskon kan följa med. Vid jourplacering tar vi även emot ensamma barn upp till 16 år. Vi har även öppenvårdsverksamhet, lägenhetsboende för familjer med barn 0-18 år samt ungdomsboende för flickor 16-25 år. Vi har verksamhet dygnet runt.

Läs mer

Grynings Hagen söker timvikarier och semestervikarier

Hagen behandlingshem ligger i Kullavik två mil söder om Göteborg. Enheten har två behandlingsavdelningar; Överhuset (sju platser för ungdomar 14-18 år) och Nederhuset (sex platser för barn/ungdomar 9-14 år) med verksamhet dygnet runt. Vi söker nu timvikarier och sommarvikarier.

Läs mer

Grynings Solsidan söker semestervikarier

Solsidan är ett akut-, utrednings- och behandlingshem i Skara. Målgruppen är barn i åldrarna 0-12år, som för längre eller kortare tid bor hos oss med eller utan föräldrar. Vi erbjuder heldygnsvård på institutionen alternativt lägenhetsboende med anpassad vårdinsats för familjer. Nu söker vi dig som vill ha ett utvecklande och engagerande sommarjobb som behandlingsassistent där du får göra skillnad!

Läs mer

Gryning söker behandlingssekreterare till Boda familjecentrum i Borås

Boda familjecentrum i Borås har fyra olika inriktningar med totalt 31 platser. Avdelningen för heldygnsvård erbjuder utredning, behandlingsplaceringar av olika längd samt akuta jourplaceringar till nästkommande vardag. Vår målgrupp är barn 0-12 år och deras föräldrar. Äldre syskon kan följa med. Vid jourplacering tar vi även emot ensamma barn upp till 16 år. Vi har även öppenvårdsverksamhet, lägenhetsboende för familjer med barn 0-18 år samt ungdomsboende för flickor 16-25 år.

Läs mer