Lediga tjänster

Gryning Vård söker nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss. Här ser du vilka lediga jobb som finns just nu.

Har du frågor om våra lediga tjänster, kontakta rekryterande chef för den tjänst du är intresserad av. För andra frågor gällande rekrytering, kontakta Ulla Vikberg, HR-specialist, på telefon 0702-50 97 43 eller via e-post ulla.vikberg@gryning.se

 

Gryning söker familjehemskonsulent till Vänersborgskontoret

Gryning är ett kommunägt bolag som vilar på samhällsnyttig grund. Som familjehemskonsulent i Gryning arbetar du som ett komplement till och i nära samarbete med kommunernas familjehemsvård och erbjuder jour- och familjehem för vårdkrävande barn. På familjehemsenheten, som är en del av Grynings utbud, jobbar 13 konsulenter med västra Götaland som upptagningsområde. Enheten erbjuder ett varierat utbud av tjänster inom familjehemsvårdens område. Familjehemsenheten erbjuder även utbildning och handledning till jour- och familjehem samt konsulttjänster till socialtjänsten.

Läs mer

Enheten mot hedersrelaterat våld söker Skyddshandläggare

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV) erbjuder att på uppdrag av socialtjänsten utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi erbjuder individanpassat stöd i att integrera ett inre och yttre skydd som skapar förutsättningar för självständighet och ett liv fritt från våld och förtryck. Inom verksamheten ryms olika former av skyddade boenden.

Läs mer

Gryning söker behandlingssekreterare till Svea-Ramnås i Borås

Svea-Ramnås är ett utrednings- och behandlingshem för ungdomar i åldern 15-19 år beläget i Borås. Vår målgrupp är flickor och pojkar med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, allvarligt skolk och utagerande. Vårt mål är att på uppdrag av socialtjänsten genomföra kvalificerade utredningar som ger uppdragsgivaren ny kunskap och nya idéer. Vår strävan är att bidra tilll förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och möjliggöra en utveckling i en trygg och stabil miljö.

Läs mer

Gryning söker semestervikarier och timvikarier till Svea-Ramnås i Borås

Ramnås är ett utrednings- och behandlingshem för ungdomar i åldern 15-19 år beläget i Borås. I anslutning till Ramnås finns behandlingshemmet Svea. Svea är ett HVB för ungdomar i åldern 14-18 år med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, allvarligt skolk och utagerande. Vi genomför utredningsuppdrag, behandlingsuppdrag och kortidsplaceringar. Vi söker nu semestervikarier och timvikarier till Ramnås och Svea.

Läs mer

Vill du ha ett engagerande sommarjobb på Kristinedal i Fengersfors?

På Kristinedal i Fengersfors arbetar vi med barn och familjer i behov av behandlings- stöd eller utredningsinsatser. Barnen som finns hos oss kan ha olika former av psykosocial problematik såsom anknytningsstörningar, samspelssvårigheter och trauman. Flera typer av neuropsykiatrisk problematik är också vanligt förekommande. Målet med vår verksamhet är att skapa förutsättningar för att barnen och deras familjer ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Läs mer

Gryning söker sommarvikarier till Söderåsen i Mariestad

Söderåsen är ett behandlingshem för ungdomar centralt i Mariestad som tar emot ungdomar i åldern 14-19 år med psykosociala problem och normbrytande beteende. Arbetet på Söderåsen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.

Läs mer

Skyddsassistent och nattassistenter sökes, semestervikariat.

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder att, på uppdrag av socialtjänsten, utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi erbjuder individanpassat stöd i att integrera ett inre och yttre skydd som skapar förutsättningar för självständighet och ett liv fritt från våld och förtryck. Inom verksamheten ryms olika former av skyddade boenden.

Läs mer

Semestervikarier till Enheten mot hedersrelaterat våld.

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder att, på uppdrag av socialtjänsten, utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi erbjuder individanpassat stöd i att integrera ett inre och yttre skydd som skapar förutsättningar för självständighet och ett liv fritt från våld och förtryck. Inom verksamheten ryms olika former av skyddade boenden.

Läs mer