Inbjudan till kostnadsfria digitala utbildningar i hedersrelaterat våld och förtryck

I Gryning arbetar vi sedan många år med klienter från hela landet som är i behov av skyddsboende och/eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har egna skyddade HVB, familjehem med specialkompetens och fullt utrustade lägenheter med möjligheter till individanpassat skydd. Våra erfarna medarbetare Anders och Frida delar även med sig av sin kunskap och erfarenhet när det gäller utredningsarbete inom hedersrelaterat våld och förtyck och nu bjuder vi in till en repris av deras uppskattade digitala frukostföreläsning samt ger er möjlighet att låna deras digitala basutbildning kostnadsfritt till och med 30 november.

Fredag 30 september kl 9 sänder vi en repris av Frida och Anders entimmasföreläsning ”Hedersrelaterat våld och förtryck – att utreda, förstå och riskbedöma”.
Anmäl till kommunikation@gryning.se, länk kommer ett par dagar innan. Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter

Den fördjupade digitala basutbildningen om ”Utredningsarbete inom hedersrelaterat våld och förtryck” med Frida och Anders består av fyra digitala utbildningstillfällen à 1 tim och frågestund efteråt. ”Jag tyckte det gavs väldigt bra information, man fick bra förståelse genom bra exempel tagna från verkligheten – det blev lätt att sätta in teorin i praktiken på så sätt.” var en av de återkopplingar som kom in efter de genomförde den tidigare i år.

Tillfälle 1: Hedersrelaterat våld och bakomliggande mekanismer

  • Hur definierar vi hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)?
  • Vem utsätter och vem blir utsatt för HRV?
  • Hur kan en familj/släkt bevara och förlora sin heder? Hur kan den återupprättas?

Tillfälle 2: Att handlägga HRV-ärenden inom socialtjänsten

  • Lagstiftning & säker handläggning.
  • Vilka frågor vi bör ställa i det akuta skedet: Vad innebär säker handläggning? Hur förhåller vi oss till familjen? Hur kan ärendet handläggas utifrån skyddsbehovet och kunskap om HRV?

Tillfälle 3: Skyddsutredningar

  • Genomgång av hur en skyddsutredning går till: Vilka frågor ställer vi? Hur ana¬lyserar vi svaren? Hur gör vi riskbedömningarna?

Tillfälle 4: Skydd i praktiken

  • Hur kan man arbeta med den som behöver skydd utifrån HRV? Skyddsimplementering av fysiskt & psykiskt skydd. Hur är det att leva med skydd?

Låna samtliga fyra delar till och med 30 november. Kostnadsfritt för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter.
Anmälan till kommunikation@gryning.se

Läs mer om vår enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck här