Gryning öppnar nytt HVB i Alingsås för barn 8-11 år

De senaste åren har behovet av placeringar på HVB för barn 8-11 år ökat markant. För att möta kommunernas behov öppnar Gryning en ny enhet, Sunnerö, i Alingsås den 7 november.
– Sunnerö kommer att ta emot barn 8-11 år som har behov av behandling eller utredning, säger Elisabeth Skarnehall, sektorschef i Gryning

– Barnen kan ha få eller inga fungerande sociala relationer och en dålig tillit till vuxenvärlden. De kan ha bevittnat våld, själva varit utsatta för våld eller andra traumatiska händelser. Bristande skolgång är också ett vanligt problem, säger Elisabeth Skarnehall.

Sunnerö är ett litet och familjärt HVB i utkanten av Alingsås där tomtgräns delas med en låg- och mellanstadieskola, vilket möjliggör för ett gott samarbete när det gäller den viktiga skolgången. En riktigt bra personalgrupp där kunskap och erfarenhet kompletterar varandra finns också på plats. Lisa Lignell, mångårig chef inom Gryning samt placeringskoordinator, är enhetschef för den nya enheten. Agnes Dahlin är biträdande enhetschef, hon har tidigare arbetat i Gryning men kommer senast från Socialförvaltning Nordost i Göteborgs Stad.

– Verksamheten har ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande, miljön är förutsägbar med högt omsorgstagande och trovärdiga relationer till trygga vuxna, säger Elisabeth Skarnehall

För mer information, klicka här eller kontakta Elisabeth Skarnehall, e-post elisabeth.skarnehall@gryning.se eller telefon 072-251 18 97

Se en kort intervju med biträdande enhetschef Agnes Dahlin här