Gryning öppnar nytt HVB för barn 8-11 år

Gryning öppnar ytterligare ett HVB för barn 8-11 år. Det nya boendet kommer öppna i Alingsås och bakgrunden är ökad efterfrågan på insatser för dessa barn, under en längre period.

Gryning har som mål att erbjuda de insatser som kommunerna efterfrågar och en verksamhet som kännetecknas av följsamhet gentemot kommunernas behov. Under en längre period har våra platser för pojkar och flickor 8-11 år inte räckt till och det har varit svårt att hitta rätt placeringsform för dessa barn som ofta har en komplex problematik. Den nya enheten väntas öppna i november och just nu söker vi medarbetare som är med och startar upp den nya enheten. Läs mer här