Gryning i korthet – med kontaktuppgifter till Grynings enheter

Gryning i korthet – nu presenterar vi Grynings sammanfattande årsredovisning för 2022 med kontaktuppgifter till samtliga våra enheter.

Några väsentligheter från förra året:

• NKI (Nöjd-Kund-Index) 4,5 i en skala 1-5
• 95 % av Grynings kunder uppger att de vill använda Gryning igen
• 9 av 10 klienter uppger att de upplevt sig trygga i Grynings verksamheter
• 8 av 10 uppdrag har fullföljts
• 8 av 10 klienter uppger att tiden på Gryning har gjort positiv skillnad
• 8 av 10 av Grynings medarbetare är tillsvidareanställda, vilket skapar kontinuitet och trygghet

Läs också om vår enhet Sunnerö som vi öppnade i november förra året och om Grynings öppenvård som jobbar för högtryck.

Ladda ner Året i korthet här