Barns hälsa i Gryning

Barns hälsa är en mänsklig rättighet som regleras i Barnkonventionens artikel 24. Vår erfarenhet och många forskningsrapporter visar emellertid på att placerade barn och ungdomar har en sämre fysisk och psykisk hälsa samt tandstatus än andra barn. Därför fokuserar vi numera mer på hälsofrågorna när ett barn eller en ungdom får en insats i Gryning.

– För några år sedan samlade vi chefer och medarbetare med särskild kunskap och erfarenhet när det gäller barns hälsa, här i Gryning och arbetade med ett utvecklingsarbete. Resultatet blev ett ”hälsopaket” som nu är implementerat i verksamheten och erbjuds inskrivna klienter, säger Susanne Lind, utvecklingsledare i Gryning

– Med kontinuerlig uppföljning i bland annat egenkontroll, arbetar vi med ständig utveckling. Målet är att alla barn som får insatser inom Gryning ska ha en plan för att uppnå långsiktig hälsa, säger Susanne

Vill du veta mer om hur vi i Gryning arbetar med barns hälsa, klicka här. Du kan också kontakta utvecklingsledare Susanne Lind, e-post info@gryning.se eller telefon 070-780 22 12.