Att möta människor med svåra känslomässiga erfarenheter

Lördag den 22 september föreläste Annicka Lang om hur det är att möta människor som bär på svåra känslomässiga erfarenheter under rubriken ”Att hjälpa den som hjälper – om sekundär traumatisering och självmedkänsla”. 

Annicka är leg psykolog och har en lång erfarenhet av dessa frågor inte minst efter att ha arbetat i många år på ungdomsinstitutioner. 

Under föreläsningen delade Annicka med sig av teori och praktik ihopvävt med många exempel på egna erfarenheter. Det var väldigt roligt att så många socialarbetare och jour- och familjehemsföräldrar kom och tog del av hennes kunskap. Det blev många givande samtal i pauserna. Grynings familjehemsenhet vill tacka alla som valde att tillbringa lördagen med att ta del av detta viktiga ämne.

Annicka vill även tipsa om en bok, Amber Elliot, Why can’t my child behave? Empathic parental strategies that work for adoptive and foster families Läs mer om den här: http://www.pafca.co.uk/

Sekundar-Traumatisering-Gryning