Lediga tjänster

Gryning Vård söker nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss. Här ser du vilka lediga jobb som finns just nu.

Har du frågor om våra lediga tjänster, kontakta rekryterande chef för den tjänst du är intresserad av. För andra frågor gällande rekrytering, kontakta Eline Hornestedt, HR-specialist, på telefon 031-703 26 75 eller via e-post eline.hornestedt@gryning.se

Bergiusgården i Ljungskile söker behandlingssekreterare

Bergiusgården är ett behandlingshem i Ljungskile som tar emot ungdomar 14-18 år med traumatiska upplevelser, psykosociala problem och normbrytande beteende t ex kriminalitet och droganvändning. Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö och vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unge.

Läs mer

Lärjeholm i Göteborg söker behandlingssekreterare

Lärjeholm är ett utrednings- och behandlingshem som tar emot vuxna narkotikamissbrukare mellan 18-35 år som vill komma bort från sitt narkotikamissbruk/beroende. På Lärjeholm arbetar vi med miljöterapi, motivation, utredning och behandling.

Läs mer

Gryning söker sommarvikarier till Söderåsen i Mariestad

Söderåsen är ett behandlingshem för ungdomar centralt i Mariestad som öppnade förra sommaren. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter verksamhetens behov och enheten tar emot ungdomar i åldern 14-19 år med psykosociala problem och normbrytande beteende. Arbetet på Söderåsen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.

Läs mer

Vill du arbeta som behandlingssekreterare på Lilla Torps uppdragsenhet?

Lilla Torp är en öppen ungdomsinstitution med tre enheter, Akut-, Uppdrag- samt Pedagogiska enheten. Totalt har Lilla Torp 14 platser för ungdomar i åldern 12-21 år med en omfattande psykosocial problematik. På vår uppdragsenhet har vi 5 platser och vi tar emot ungdomar som är i behov av en förändring av sin livssituation.

Läs mer

Vill du arbeta som nattassistent på Delsjötorp?

Delsjötorp är en öppen ungdomsinstitution med 10 platser för flickor i åldern 16-21 år med psykosociala problem. Nu söker vi nya kollega i rollen som sovande nattassistent. Vår tjänst som nattassistent med sovande jour är en deltidstjänst på 50% och du arbetar alltid tillsammans med en vaken kollega.

Läs mer

Gryning söker semestervikarier till Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Enheten erbjuder att på uppdrag av socialtjänsten, utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi erbjuder individanpassat stöd i att integrera ett inre och yttre skydd som skapar förutsättningar för självständighet och ett liv fritt från våld och förtryck. Vi söker nu semestervikarier som skyddsassistent till både öppenvård och HVB samt nattassistenter till HVB.

Läs mer

Enhetschef till Sparregården och Snäppan i Vänersborg och Trollhättan

Vi kommer att rekrytera en gemensam enhetschef till Sparregården i Vänersborg och Snäppan i Trollhättan. Sparregården och Snäppan är två behandlingshem för ungdomar. Både Sparregården och Snäppan har sex behandlingsplatser vardera och dessutom har de utslussningslägenheter kopplade till verksamheten. Målgruppen för enheterna är ungdomar mellan 12-18 år som har en allvarlig psykosocial problematik. Det är två enheter med en lång historik och som idag är inne i ett intressant utvecklingsarbete.

Läs mer

Ekonomibiträde sommarvikariat till Trollbacken

Nu söker vi en noggrann och engagerad medarbetare som vill arbeta som Ekonomibiträde hos oss i sommar.

Trollbacken i Kungälv är ett utrednings- och behandlingshem för barn och familjer. Målgruppen är familjer med barn 0-18 år. Insatserna utförs efter uppdrag från socialtjänsten och kan vara heldygnsvård eller lägenhetsboende.

Läs mer

Boendepedagog till Liden i Skövde

Liden är ett boende för normalbegåvade ungdomar i åldern 11-21 år med diagnoser inom autismspektrat och social problematik. Hos oss arbetar vi med att ge ungdomarna möjlighet att utveckla sin egen förmåga och ta mer ansvar för sina handlingar och visa mer respekt gentemot andra.

Läs mer