Lediga tjänster

Gryning Vård söker nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss. Här ser du vilka lediga jobb som finns just nu. Du kan även skicka in en spontanansökan till oss.

Har du frågor om våra lediga tjänster, kontakta rekryterande chef för den tjänst du är intresserad av. För andra frågor gällande rekrytering, kontakta Eline Hornestedt, HR-specialist, på telefon 031-703 26 75 eller via e-post eline.hornestedt@gryning.se

Vikarierande Skyddshandläggare på Enheten mot hedersrelaterat våld

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder att, på uppdrag av socialtjänsten, utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi erbjuder individanpassat stöd i att integrera ett inre och yttre skydd som skapar förutsättningar för självständighet och ett liv fritt från våld och förtryck. Inom verksamheten ryms olika former av skyddade boenden.

Läs mer

Behandlingssekreterare till Solsidan

Solsidan är ett akut-, utrednings- och behandlingshem i Skara. Vår målgrupp är barn i åldrarna 0-12 år, som för längre eller kortare tid bor hos oss med eller utan föräldrar.
Solsidan har 12 platser uppdelade på två avdelningar och bedriver även verksamhet i två lägenheter. Vi har ett mycket gott samarbete inom och mellan avdelningarna, som har den miljöterapeutiska strukturen och den systemiska teorin som grund.

Läs mer

Vikarie på ungdomsboendet Snäppan

Snäppan tar emot pojkar och flickor, 13-18 år, med psykosocial problematik ibland i kombination med trauma. Verksamheten har en nära koppling mellan boende och skola. Vi tar emot ungdomar för planerade behandlingsuppdrag. Behandlingen är miljöterapeutiskt inriktad utifrån en psykodynamisk grundsyn. Hos oss erbjud ungdomarna en förutsägbar miljö med återkommande rutiner och ges därmed möjlighet att arbeta med sin utveckling genom en miljö som är trygghetsskapande och jag-stärkande.

Läs mer