Lediga tjänster

Gryning Vård söker nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss. Här ser du vilka lediga jobb som finns just nu. Du kan även skicka in en spontanansökan till oss.

Har du frågor om våra lediga tjänster, kontakta rekryterande chef för den tjänst du är intresserad av. För andra frågor gällande rekrytering, kontakta Eline Hornestedt, HR-specialist, på telefon 031-703 26 75 eller via e-post eline.hornestedt@gryning.se

Gryning söker skyddshandläggare till Villa Vidar

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder att, på uppdrag av socialtjänsten, utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi erbjuder individanpassat stöd i att integrera ett inre och yttre skydd som skapar förutsättningar för självständighet och ett liv fritt från våld och förtryck. Inom verksamheten ryms olika former av skyddade boenden. Nu söker vi en skyddshandläggare till Villa Vidar.

Läs mer

Gryning söker behandlingshandläggare till Söderåsen i Mariestad

Söderåsen är ett behandlingshem för ungdomar centralt i Mariestad som öppnade förra sommaren. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter verksamhetens behov och enheten tar emot ungdomar i åldern 14-19 år med psykosociala problem och normbrytande beteende. Arbetet på Söderåsen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna. Vi söker nu en behandlinghandläggare för tillsvidareanställning.

Läs mer

Gryning söker behandlingshandläggare till Boda i Borås

Boda familjecentrum i Borås har tre olika inriktningar med totalt 31 platser. I vårt ungdomsboende & lägenhetsboende erbjuds tonårsflickor och familjer individuellt boende med stöd, i egna lägenheter. På vår dygnet- runt- avdelning Hässlehem tar vi emot barn och barnfamiljer för omvårdnad, utredning eller behandling med tillsyn dygnet runt. Där tar vi också emot akuta jourplaceringar. Vår öppenvårdsverksamhet vänder sig till familjer med barn och tonåringar med behov av insatser i det egna hemmet, vid behov kan vi förlägga samtal och liknande i verksamhetens lokaler. Inom öppenvården erbjuder vi såväl behandling som utredning.

Läs mer

Gryning söker familjebehandlare Öppenvård till Boda i Borås

Boda familjecentrum i Borås har tre olika inriktningar med totalt 31 platser. I vårt ungdomsboende & lägenhetsboende erbjuds tonårsflickor och familjer individuellt boende med stöd, i egna lägenheter. På vår dygnet- runt- avdelning Hässlehem tar vi emot barn och barnfamiljer för omvårdnad, utredning eller behandling med tillsyn dygnet runt. Där tar vi också emot akuta jourplaceringar. Vår öppenvårdsverksamhet vänder sig till familjer med barn och tonåringar med behov av insatser i det egna hemmet, vid behov kan vi förlägga samtal och liknande i verksamhetens lokaler. Inom öppenvården erbjuder vi såväl behandling som utredning.

Läs mer

Vill du arbeta i ett samhällsnyttigt vårdbolag med engagemang och kvalitet i fokus?

Vill du ha ett engagerande arbete med barn och familjer?

Kristinedals barn- och familjeverksamhet i Fengersfors söker tillsvidareanställd och vikarierande personal: nattpersonal, personal som arbetar enligt schema dag, kväll och helg. Kristinedal tar emot behandlings- och utredningsuppdrag från Socialtjänsten enligt SoL, LVU. Uppdragen är utredning- och behandlings-insatser. 

Läs mer

IT-specialist till Bolagskontoret i Göteborg

I rollen som IT-specialist på Gryning Vård är du med och utvecklar bolagets IT-miljö, stödjer tjänster och medarbetare med teknisk kompetens samt är konsulterande i beställningar, kravställningar etc. gentemot driftleverantör och applikationsleverantörer.

Läs mer

Behandlingssekreterare till ungdomsenheten Snäppan.

Snäppan tar emot pojkar och flickor, 13-18 år, med psykosocial problematik ibland i kombination med trauma. Hos oss erbjuds ungdomarna en förutsägbar miljö med återkommande rutiner. Ungdomen ges därmed möjlighet att arbeta med sin utveckling genom en miljö som är trygghetsskapande och jag-stärkande.

Läs mer

Vi har babyboom på HR-funktionen och söker en vikarie

Gryning har under de senaste åren genomfört ett omfattande utvecklingsarbete inom HR-området. Arbetet är centralt för hela bolagets utveckling och bedrivs långsiktigt, strukturerat och målinriktat. Vår HR-funktion är en arbetsgrupp med hög kompetens inom HR-området och vårt uppdrag är att vara ett professionellt stöd till våra chefer i organisationen.

Läs mer

Familjecentrum Fyrbodal söker behandlingssekreterare

Familjecentrum Fyrbodal tar emot familjer med barn och ensamplacerade barn i åldern 0-12 år samt blivande mammor. Vår verksamhet är uppdelad i två delar; institution och öppenvård. Vår profil är utredningar av barnens behov och föräldrarnas förmåga samt förstärkning av samspelet mellan barn och föräldrar. Målet är att ge föräldrar ett alternativ till det relationsmönster som de har prövat hittills och att ge barnen omvårdnad, struktur och trygghet som är basal för deras framtida utveckling.

Läs mer