Vi behöver fler familjer som kan ta emot barn för en kortare eller längre tid

Varje år placeras många barn i Grynings jour- och familjehem. Hur kan en sommardag se ut för ett placerat barn?

Vi hälsade på ett av våra familjehem en solig dag tidigare i somras. Tror du att din familj eller någon du känner skulle passa bra som jour- eller familjehem i Gryning? Läs mer och anmäl ert intresse på www.gryning.se/blifamiljehem eller ring 070-959 90 93.