Två kostnadsfria digitala temaföreläsningar i november: Gängkriminalitet – insatser i HVB och öppenvård

Gängkriminalitet är inget nytt fenomen men de senaste åren har detta samhällsproblem både eskalerat och antagit nya skepnader. Kriminalitet påverkar oss alla och inte minst ser vi hur allt yngre barn på olika sätt utnyttjas av äldre för att begå kriminella handlingar. Inom Gryning arbetar vi brett i både öppenvård och vid HVB för att stötta unga människor att göra livsval som för dem bort från kriminella nätverk och mot en framtid som är mer fruktbar för både dem själva och samhället i stort. Nu bjuder vi in till två kostnadsfria digitala föreläsningar med föreläsare som arbetar med ungdomar i HVB respektive öppenvård.

Fredag 17 november kl 9-10 med frågestund efteråt: Behandling vid HVB
Grynings behandlingshandläggare Josef Gustafsson kommer att beskriva hur vi inom Gryning arbetar vid våra HVB, med fokus på sin egen arbetsplats, med denna komplexa sociala problematik. Under timman delar Josef med sig av metoder, personliga erfarenheter och nya perspektiv.

Fredag 24 november kl 9-10 med frågestund efteråt:
Öppenvårdsinsatser med MST Sverige

Anders Öhman och Emma Ulfsdotter Ljunggren från MST Sverige kommer att dela med sig av sin erfarenhet från många års arbete med barn- och ungdomskriminalitet och dagens utmaningar med allt yngre barn. Forskning, teori och hjärnans utveckling kommer med hjälp av konkreta exempel visa på möjligheterna att lyckas med denna svåra målgrupp i socialtjänstens öppenvård.

Vi ser fram emot spännande förmiddagar där teori blandas med exempel, frågor och konkreta verktyg att ta med sig! >>>Anmäl till kommunikation@gryning.se

Anmälan gäller till båda föreläsningarna. De är fristående och respektive tillfälle finns kvar en vecka på Youtube. Är ni en grupp som vill använda något tillfälle som diskussionsunderlag vid ett senare tillfälle, kontakta kommunikation@gryning.se så får ni separat länk.

Föreläsningarna är kostnadsfria för socialtjänst, skolpersonal, studenter samt jour- och familjehem.