Socionomdagarna 2018 – Gryning på plats

Socionomer från hela Norden besöker Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö och vi är självklart även på plats som tidigare år. Vi är på Socionomdagarna dels för att informera om Gryning och vår verksamhet men också för att ta del av senaste forskningsrön och goda exempel från många olika slags verksamheter.

I vår monter står Grynings verksamhet i fokus och många deltagare är intresserade av att höra mer om vilka tjänster vi erbjuder, inte minst när det gäller Grynings arbete för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Många som besöker oss har tidigare varit i kontakt med oss på flera sätt, säger Birgitta, biträdande enhetschef vid Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och en av de medarbetare som finns i montern under årets Socionomdagar. Det finns ett stort behov av kunskap inom området och det är lärorikt för oss att få höra om kommunernas behov nu och framöver.

Socionomdagarna 2018 pågår 21-22 november och erbjuder närmare 100 föredrag med varierat innehåll för personer verksamma som socionom eller med socialt arbete.

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Kontakta placeringsrådgivningen på 031-703 73 48 för mer information.