Råd & Stöd – Kostnadsfri rådgivning kring hedersproblematik

Råd & Stöd är Grynings telefonlinje för frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. 070-262 24 74

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring riskbedömningar, skyddsfrågor samt råd och stöd i hanteringen av ärendet där det finns misstankar om hedersrelaterat våld och förtryck.

Idag vänder sig främst socialsekreterare till oss för kostnadsfri rådgivning, men telefonlinjen är öppen för alla.  Vi får samtal från de som är utsatta för hedersrelaterat våld samt andra som stöter på hedersproblematiken på sitt arbete eller i sin vardag.

I januari 2011 togs det första steget mot ett ”råd-och stödcenter” och en del i det var att en kostnadsfri nationell telefonlinje upprättades dit utsatta, yrkesverksamma och allmänhet kunde ringa för att få råd i frågor om heder. I sin nuvarande form är Råd & Stöd en telefonlinje dit socialtjänst eller andra aktörer, exempelvis skolkuratorer, som på olika sätt kommer i kontakt med hedersproblematik kan vända sig.

Vi som ansvarar för rådgivningen har mångårig erfarenhet av arbete inom området HRV och skydd.

Fakta om Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV)

EHRV startade 2004 och idag är vi cirka 40 medarbetare som arbetar med personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Placeringsförfrågan: 0702-44 33 33, efter kontorstid 020-700 710

Råd & Stöd: 070-262 24 74 / kl 9-16