Pressmeddelande: Allvarlig händelse vid ett av våra HVB

Under onsdagen inträffade en allvarlig och tragisk händelse vid ett av våra HVB, då en klient skadade en annan klient så allvarligt att dennes liv inte gick att rädda. Båda personerna var underåriga och händelsen är mycket ovanlig.

Vid tillfället var sex klienter inskrivna vid boendet och fem medarbetare i tjänst. Samtliga klienter är nu tillfälligt omplacerade.

– Idag ligger fokus på dialog med övriga klienter med respektive socialtjänst. Vi omhändertar också våra medarbetare vid boendet, som bland annat får tillgång till företagshälsovård och psykologinsatser, säger Elisabeth Skarnehall, sektorschef.

En intern granskning inleds nu med anledning av den inträffade händelsen.

– Vi har redan idag på morgonen lämnat in en Lex Sarah-anmälan och en anmälan till Arbetsmiljöverket samtidigt som vi startar en egen utredning över händelsen, säger Elisabeth Skarnehall.

– Vi har överlag hög bemanning och arbetar aktivt med trygghets- och säkerhetsfrågor. I samarbete med Polisen, som inlett en förundersökning, behöver vi ta reda på hur detta ändå kunde hända, säger Elisabeth Skarnehall.

Med anledning av sekretess och att klienterna är underåriga kan vi inte uttala oss närmare i frågan utan hänvisar till den förundersökning mot den misstänkta klienten som Polisen har inlett.

För övrig information kontakta kommunikation@gryning.se