Pressinformation: Lex Sarah-utredning inlämnad

Bolaget har nu lämnat in en lex Sarah-utredning som avser den allvarliga händelsen som inträffade vid ett av bolagets HVB i Trollhättan i november 2018, då en flicka skadade en annan flicka så allvarligt att den skadades liv inte gick att rädda. Båda personerna var underåriga.

Lex Sarah-utredarna konstaterar att händelseförloppet gick mycket fort. De båda flickorna befann sig i olika rum på boendet strax innan händelsen. Personal gick till ett närliggande rum under en mycket kort stund för att lämna ett arbetsrelaterat kvitto då händelsen inträffade. Vid tillfället var fem personal i tjänst, varav tre befann sig på enheten.

– Av allt att döma var detta ett ögonblicks verk, säger Katarina Ahlqvist, vd.

– Vi inväntar självklart den polisutredning som utreder själva brottet, men enligt lex Sarah-utredningen så har gällande rutin som säger att knivar och vassa föremål ska vara inlåsta följts.

I lex Sarah-utredningen framgår det att det fanns en pågående konflikt flickorna emellan som personal hanterat på olika sätt. I denna typ av verksamhet förekommer det olika former av konflikter som personal kontinuerligt hanterar. Ingen kunde emellertid förutse att den här konflikten skulle få en sådan tragisk utgång som den nu fick, då den till synes inte skilde sig mot andra konflikter som kontinuerligt hanteras.

Utifrån lex Sarah-utredningen kommer vi fortsatt ägna stort fokus på att förebygga och förhindra liknande händelser. Bolaget inväntar också polisens utredning samt Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande för att analysera eventuella ytterligare åtgärdsbehov.

Presskontakt rörande ärendet:
Katarina Ahlqvist, vd
katarina.ahlqvist@gryning.se

Kontakt rörande övriga frågor kring bolaget:
Kommunikationsfunktionen
kommunikation@gryning.se