Utveckling, projekt och forskning

SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Under perioden 2015-2016 deltog Gryning i projektet ”Sexuell och reproduktiv hälsa på HVB” med Närhälsan/Västra Götalands län. Tjugo enheter inom Gryning genomförde en tvådagarsutbildning med ämnen som sexualitet som en del av identiteten, normer, könsidentitet, anatomi, hälsa och gemensamt förhållningssätt. En del av projektet innebar även att den lokala ungdomsmottagningen bjöds in till respektive enhet för dialog om fortsatt samarbete. Enheterna har därefter etablerat ett tydligare samarbete med ungdomsmottagningen och arbetat vidare med SRHR-frågorna till exempel genom aktiviteter som att diskutera förhållningssätt i ungdomsgruppen, skapa en ”frågelåda” där ungdomarna kan lämna frågor och bjuda in barnmorskor till enheten för rådgivning.

Under åren 2016-2018 genomfördes ”catch-up” utbildningar i SRHR för nyanställd personal i samverkan med Närhälsan. 2018 gick samarbetet med Närhälsan in i en ny fas som innebar utbildning av utbildare inom SRHR. Sedan 2019 ges utbildningar i sexuell hälsa på Gryning i egen regi. Grynings SRHR-utbildare har ett särskilt ansvar för SRHR-frågor, både på den egna enheten och inom Gryning som helhet. SRHR-utbildarna föreläser om sexuell hälsa, mänskliga rättigheter, normkritik, sexualkunskap och sexuella övergrepp vid bolagsövergripande utbildningsdagar samt för enskilda enheter. Utbildarna har startat upp ett SRHR-nätverk inom organisationen och informerar fortlöpande i aktuella frågor på intranätet.

 

Mer information finns på www.srhr.se (länk öppnas i nytt fönster).