Utveckling, projekt och forskning

SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sedan två år tillbaka deltar Gryning i projektet ”Sexuell och reproduktiv hälsa på HVB” med Närhälsan/Västra Götalands län. Projektet har rönt nationellt intresse, bland annat från Folkhälsoinstitutet.

22 enheter inom Gryning har nu genomfört en tvådagarsutbildning med ämnen som sexualitet som en del av identiteten, normer, könsidentitet, anatomi, hälsa och gemensamt förhållningssätt. Den andra dagen bjöds den lokala ungdomsmottagningen in för dialog om fortsatt samarbete och samtliga enheter har etablerat ett tydligare samarbete med ungdomsmottagningen.

Vid uppföljning av projektet redovisas att många enheter vidtagit åtgärder, bland annat har man diskuterat förhållningssätt och skapat en ”frågelåda” där ungdomarna kan lämna frågor. På någon enhet kommer barnmorskor på besök för rådgivning och ev. tester/undersökningar, på andra enheter har man gjort aktiviteter vid t ex skollov.

 

Mer information finns på www.srhr.se (länk öppnas i nytt fönster).