Kriminalitetsprogrammet – en insats för att lämna en kriminell livsstil

Gryning kan nu erbjuda insatser inom ramen för den manualbaserade metoden Kriminalitetsprogrammet. Vi ställde tre snabba frågor till Krister Kronlid, en av Grynings erfarna medarbetare och behandlare. Han är entusiastisk över metoden.

1. Vad innebär Kriminalitetsprogrammet?
– Kriminalitetsprogrammet är en manualbaserad metod kopplad till Stiftelsen för kriminalitet som livsstil, vilka i sin tur har tagit med sig metoden från USA genom socialarbetaren Gunnar Bergström, som översatt metoden till svenska förhållanden. Metoden utgår från kriminologiska, psykologiska och sociologiska teorier. Behandlingen går ut på att den enskilde klienten ges möjlighet att utmana sina kriminella tankemönster, de bakomliggande drivkrafterna samt medvetandegörs om sitt eget ansvar för tankar, känslor och handlingar. För att kunna bryta med den kriminella livsstilen måste klienten jobba med sin självbild, med skuld och försoning. Alla som genomför behandlingen skall med kunskap, förståelse och prosociala alternativ kunna förändra sina liv. Metoden ställer stora krav på behandlaren som genomgått en omfattande utbildning och följer de metoder och dokumentationskrav som finns för kvalitetssäkring och uppföljning. Ett Krimprogram kan vara allt ifrån ett fåtal sessioner till uppemot femtio sessioner beroende på omständigheter och svårighetsgrad.
2. Till vilka åldrar riktar sig Kriminalitetsprogrammet?
– Olika kriminalitetsprogram finns framtagna för ungdomar under 18 år samt för vuxna kvinnor och män. Det finns korta kurser för unga personer som endast kommit i kontakt med kriminalitet samt längre för de som påbörjat en kriminell livsstil men som inte ännu märkt av de negativa konsekvenserna av kriminaliteten. Men inte minst finns flera olika program för de som har etablerat en kriminell livsstil och blivit påverkade av det kriminella livets betingelser med våld, konflikter och stress. Många gängkriminella ungdomar är aktuella för något av programmen, eftersom den kriminella utmattningsfasen och kriminalitetens komplexitet krupit allt längre ner i åldrarna.
3. För vilka personer passar Kriminalitetsprogrammet särskilt bra, när har ni sett särskilt goda resultat?
– Kriminalitetsbehandlingen passar alla oavsett ålder om de väl har etablerat kriminella tankemönster samt fått eller orsakat problem genom kriminalitet. Innan en klient blir aktuell för ett Krimprogram genomför vi en kortare psykosocial utredning, beroendeutredning samt en PIKT (psykologisk utredning för kriminella tankemönster). Det går tämligen fort och därefter fattas beslut om vilka åtgärder som skall sättas in för den enskilde. Kriminalitetsprogrammet har största möjligheten till framgång för den som har märkt av de negativa konsekvenserna av sin kriminalitet, vilket gäller de flesta unga förövare. Kriminell livsstil går också hand i hand med missbruk, som kan behandlas samtidigt.
Vill du veta mer? Kontakta Krister Kronlid via e-post krister.kronlid@gryning.se
Mer om Kriminalitetsprogrammet finns också på www.stiftkrim.se