Kostnadsfri digital frukostföreläsning 28 oktober: Medarbetare från Kristinedal berättar om sitt arbete med barnperspektivet i fokus

Till Kristinedal utanför Åmål kommer ensamplacerade barn och familjer med barn i behov av behandlings-, stöd- eller utredningsinsatser. De bär med sig en bakgrund med många uppbrott och olika former av trauman, anknytningsstörningar och neuropsykiatriska diagnoser. Att hela tiden utgå från barnperspektivet är A och O men vad innebär det i praktiken? Lyssna till när Pernilla Edqvist och Ann-Charlotte Marcusson berättar om sin vardag vid enheten där målet är att skapa förutsättningar för förändring och utveckling.

Fredag 28 oktober kl 9-10 med frågestund efteråt. Anmäl till kommunikation@gryning.se
Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter och ligger kvar en vecka på Youtube. Vill du använda föreläsningen som ett underlag för vidare diskussion i arbetsgruppen så maila kommunikation@gryning.se
Välkommen!