Komplettera med Grynings insatser innan eller efter en SiS-placering

Gryning har stor erfarenhet av att samarbeta med kommuner när det gäller individanpassade insatser för ungdomar som befinner sig i övergången innan eller efter en SiS-placering. En sammanhållen förändringsprocess kan vara avgörande för en fortsatt positiv utveckling, vi erbjuder därför insatser på både HVB och/eller i hemmet alternativt i lägenhetsboende.

Gryning har många års erfarenhet av att bemöta ungdomar som ska till eller kommer från en SiS-placering till vård i öppnare former. Vi har också goda erfarenheter av att redan under SiS-placeringen påbörja en planering för tiden efter SiS. Utifrån den aktuella behandlingsplanen anpassar vi våra insatser för att bibehålla en kontinuitet i processen.
Vi kan erbjuda insatser på både HVB och/eller intensivt stöd i hemmet alternativt lägenhetsboende. Våra enheter har riktade insatser gällande missbruk, kriminalitet, skolproblem och relationsproblem, ofta en kombination av ovanstående.
Riskbedömningar och insatser bygger på evidensbaserad praktik där vedertagna metoder som bland annat MI, HAP, MST, Kriminalitetsprogrammet och tejping är i fokus. Skulle klienten behöva omplaceras inom Gryning löser vi det utan extra kostnad.

Ring vår placeringsfunktion nu för mer information eller för att prata med oss om vilka möjligheter som finns för just din klient ☎ 020-700 710
Du kan också kontakta våra enheter direkt – Se alla våra enheter här >>>