Kan du ta emot små barn akut?

Nu söker vi på Birkahemmet ett jourhem nära Göteborg som kan ta emot barn mellan 0 till 3 år
Genom våra jour- och familjehem får årligen ett hundratal barn en mer trygg tillvaro! Det är barn som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna, där våra jour- och familjehem gör en livsviktig insats!

Som jourhem åt Birkahemmet tar du emot små barn för en kortare eller längre tid. Hos oss har du alltid stöd av våra konsulenter, regelbundna träffar med våra andra jourhem och möjlighet till fortbildning kring det lilla barnets utveckling. Hos oss får du ett anpassat stöd utifrån barnets behov men även er som familj.

Ersättning

Våra familjer erhåller en ekonomisk ersättning för omkostnader samt för uppdraget som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på heltid.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller kontakta oss direkt.
Elisabeth Björk, elisabeth.bjork@gryning.se, 0702-68 31 71
Viveka Jonsson, viveka.jonsson@gryning.se, 0705-76 80 77

Vem kan bli jour- eller familjehem?
Ett jour- eller familjehem är en familj som vill öppna sin dörr och famn för någon annans barn. Familjesituationen är inte avgörande. Det som är viktigt är livserfarenhet, personlig mognad samt en trygg och stabil livssituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för utsatta barns situation. En viktig uppgift är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj.
Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.