Hög efterfrågan på Grynings öppenvårdsinsatser

Goda behandlingsresultat och Socialstyrelsens rekommendation om MST (Multisystemisk terapi) som behandlingsinsats är några av skälen till att Grynings öppenvård går för högtryck just nu. – Nu är det är inte ovanligt att vi får förfrågningar på insatser som omfattar 25-30 timmar per vecka, säger Anna-Lena Grundel, enhetschef för Grynings Öppen vård i Storgöteborg.

Grynings öppenvård finns i hela Västra Götaland och har sedan länge ett etablerat samarbete med många av ägarnas medlemskommuner. – Tack vare fina resultat har vi många kommuner som återkommer med förfrågningar om insatser, säger Anna-Lena.

– Vi har bland annat genomfört ovanligt många behandlingsinsatser rörande familjer med barn samt insatser på stödboenden för ungdomar under senare tid. Utöver det har ett stort antal utredningar genomförts på uppdrag av flera socialtjänster då anmälningstrycket varit stort och kommuner efterfrågat avlastning.

En öppenvårdsinsats som sticker ut lite och där trycket är särskilt stort just nu är MST. Året startade med att Socialstyrelsen plockade ut fem olika behandlingsinsatser som kunskapsstöd och rekommenderade MST som en av dessa insatser. MST ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott” som ett exempel på strukturerad familjebehandling i öppen vård som bör användas. Rekommendationen gäller för barn 12–17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.

– När det gäller MST har vi bland annat utvecklat ett samarbete med Socialförvaltning Hisingen, berättar Anna-Lena.

– Det handlar både om familjeärenden men Grynings MST-insatser kan också vara en del i stadsdelsförvaltningens arbete när det gäller att förebygga gängkriminalitet.

En annan faktor som skapat ytterligare möjligheter, och som blev tydligt under pandemin är digitala insatser. Många klienter upplever det mer tryggt och bekvämt om man kan sitta hemma med en skärm mellan sig och behandlaren.

– Det passar inte alla, men förvånansvärt många, menar Anna-Lena.

– Och helt plötsligt finns det fler möjligheter både vad gäller innehåll och geografi. Vi har bland annat genomfört insatser med klienter i Mellansverige och till och med i ett annat land, avslutar Anna-Lena.

Vill du veta mer om Grynings öppenvårdsinsatser? Kontakta Anna-Lena Grundel, e-post anna-lena.grundel@gryning.se eller telefon 070-417 50 02