Gryning startar den digitala vårterminen med en kostnadsfri basutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Nu rivstartar vi Grynings digitala vårtermin och bjuder in till vår fördjupade digitala basutbildning om utredningsarbete inom hedersrelaterat våld och förtryck. Det är, liksom tidigare, våra medarbetare Frida och Anders som håller i utbildningen med fyra digitala utbildningstillfällen à 1 tim samt frågestund efteråt. Senast vi genomförde utbildningen, hösten 2020, blev den mycket uppskattad.
”Jag tyckte det gavs väldigt bra information, man fick bra förståelse genom bra exempel tagna från verkligheten – det blev lätt att sätta in teorin i praktiken på så sätt” var en av de återkopplingar som kom in efteråt.

Basutbildningen är kostnadsfri för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter. Sändningen ligger emellertid inte kvar efteråt, eftersom Anders och Frida arbetar med klienter i vardagen.

Tillfälle 1: Hedersrelaterat våld och bakomliggande mekanismer

 • Hur definierar vi hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)?
 • Vem utsätter och vem blir utsatt för HRV?
 • Hur kan en familj/släkt bevara och förlora sin heder? Hur kan den återupprättas?
  Torsdag 13 januari kl 9-10 med frågestund efteråt 

Tillfälle 2: Att handlägga HRV-ärenden inom socialtjänsten

 • Lagstiftning & säker handläggning.
 • Vilka frågor vi bör ställa i det akuta skedet: Vad innebär säker handläggning? Hur förhåller vi oss till familjen? Hur kan ärendet handläggas utifrån skyddsbehovet och kunskap om HRV?
  Torsdag 27 januari kl 9-10 med frågestund efteråt 

Tillfälle 3: Skyddsutredningar

 • Genomgång av hur en skyddsutredning går till: Vilka frågor ställer vi? Hur analyserar vi svaren? Hur gör vi riskbedömningarna?
  Torsdag 10 februari kl 9-10 med frågestund efteråt 

Tillfälle 4: Skydd i praktiken

 • Hur kan man arbeta med den som behöver skydd utifrån HRV? Skyddsimplementering av fysiskt & psykiskt skydd. Hur är det att leva med skydd?
  Torsdag 24 februari kl 9-10 med frågestund efteråt 

Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningarna är kostnadsfria för socialtjänst, studenter samt jour- och familjehem!

Anmäl till kommunikation@gryning.se
Anmälan gäller samtliga tillfällen men du väljer själv vilka du deltar på.