Gryning kan nu erbjuda neuropsykiatriska utredningar

Det senaste året har Svea-Ramnås i Borås utvecklat sitt arbetssätt i dialog med placerande socialtjänster. Nu tar man ytterligare ett steg och erbjuder neuropsykiatriska utredningar som ett tilläggsalternativ till utredningsuppdrag.

– En NP-utredning tar cirka tre månader med målet att kunna ställa diagnos, säger Dimitri Alemos, enhetschef vid Svea-Ramnås.

– För att kunna genomföra utredningen krävs det emellertid att klienten uppnår drogfrihet och därför läggs stort fokus på stödinsatser såsom motivationsarbete, återfallsprevention, stödsamtal, täta uppföljningar och urinprov för att trygga klientens återhämtning från missbruk och skapa förutsättningar för en valid utredning, fortsätter Dimitri.

Vid en NP-utredning på Svea kopplas ett team bestående av psykologer och psykiatriker in, som utför själva utredningen in i den redan pågående psykosociala utredningen som klienten genomgår i och med en utredningsplacering. Socialsekreterare får kontinuerlig återkoppling i processarbetet genom tät kommunikation med handläggare. De diagnoser en sådan utredning kan ta ställning till är bland annat ADHD/ADD, autism, PTSD, inlärningssvårigheter, trotssyndrom eller trauma.

– Givetvis tar vi även ställning till andra behandlingsbara diagnoser till exempel nedstämdhet, depression och ångeststörningar som påverkar ungdomen även om detta inte är huvudsakligt fokus, säger Dimitri.

– Om indikation tydliggörs endast kring att ungdomen exempelvis har en ångeststörning så behöver inte en neuropsykiatrisk utredning utföras utan det rekommenderas då att söka via primärvård för en enklare utredning och behandling, avslutar Dimitri.

Kontakta Svea-Ramnås för mer information
Tel 033-48 03 30
E-post dimitri.alemos@gryning.se