Familjehem med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Gryning erbjuder familjehem för unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa familjehem har särskild kunskap inom området och får ett kontinuerligt stöd av en ansvarig familjehemskonsulent från Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Familjehem för barn och ungdomar som lever i en hederskontext får inledningsvis utbildning inom området av våra erfarna medarbetare. Nedan beskriver vi kort några skillnader jämfört med ”vanliga” familjehem:

  • Grundkunskap i hedersrelaterat våld och förtryck och dess mekanismer.
  • Kunskap i skydd och hur skyddet upprätthålls i till exempel skola och vid fritidsaktiviteter.
  • Familjehemmet har bland annat larm för att upprätthålla skyddet.
  • Varje familj har en ansvarig familjehemskonsulent och alla ungdomar har en ansvarig skyddshandläggare, båda från Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Målgrupp

 

  • Ungdomen är oftast 14-18 år och en skyddsutredning har visat att det föreligger en omfattande hotbild mot ungdomen.
  • Det vanligaste är att ungdomen kommer från en placering på ett skyddat HVB.
  • Ungdomen har kommit en bit på sin personliga resa, kan bo med en annan familj än sin ursprungliga och integreras med sitt självskydd.
Placeringen

 

  • Placering sker efter dialog mellan ungdomen, ansvarig socialtjänst och medarbetare inom Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Ungdomen ska klara av och även se att det kan leda till något positivt att bo i ett familjehem.
  • Ofta handlar det om relativt långa placeringstider.
Mer information

Ring eller skicka e-post till Grynings Enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, tel 070-244 33 33 eller skyddsboende@gryning.se.