Åtgärder med anledning av Corona-virus

Gryning har en utbyggd organisation och beredskap för kriser såsom vid smittsam sjukdom. Inom alla våra verksamheter finns en vana att hantera smittsamma sjukdomar, såsom säsongsinfluensa samt maginfluensa. Som samarbetspartner till många inom socialtjänsten vill vi berätta hur vi arbetar för att trygga våra klienter och medarbetares välmående.

Generellt för hela Gryning

 • Vi har en central krisgrupp bestående av bolagsledningen. Gruppen sammanträder regelbundet.
 • Krisstöd är tillgänglig för samtliga chefer dygnet runt.
 • Kommunikation sker löpande med alla chefer.
 • Information läggs löpande ut på vårt intranät för alla medarbetare.
 • Vi följer nogsamt händelseutvecklingen.

Specifika åtgärder på enheterna

 • Alla enheter gör riskbedömning där åtgärder och handlingsplaner vidtas för att minimera eller hantera riskerna.
 • Om en medarbetare insjuknar följer enheten myndigheternas anvisningar.
 • Om en klient insjuknar följer enheten Smittskyddsenhetens anvisningar.
 • Socialtjänst och ibland vårdnadshavare/närstående informeras och en individuell handlingsplan tas fram i varje enskilt fall.
 • Enheter ersätter, i största möjliga utsträckning, fysiska möten med telefon- eller videomöten.
 • Om någon medarbetare är sjuk med, skall hen stanna hemma.
 • Utbildningar som måste genomföras sker via Skype tills vidare.
 • Samtliga anställda i Gryning följer våra riktlinjer och rutiner.

Vi skjuter fram föreläsningar och andra inplanerade evenemang

 • Vi kommer inom att återkomma med information om nya datum.
 • Vi har beslutat att inte heller ställa ut på de mässor och seminarier vi planerat att vara representerade på under kommande två månader.

Har du frågor om vår hantering kring coronaviruset kontakta: kommunikation@gryning.se

Har du frågor som rör en specifik enhet eller liknande?
Kontakta ansvarig enhetschef. Länk till alla enheter A-Ö.