Grynings lägenhetslösningar – Sparregården

Sparregården i Vänersborg erbjuder lägenheter med stöd till flera målgrupper inom socialtjänsten. Lägenheterna är belägna i ett hyreshus i Vänersborg, ett stenkast från Sparregårdens HVB och här bor ungdomar 16-18 år, mindre familjer, par eller ensamstående vuxna över 18 år.

– Behoven varierar utifrån varje enskild klient och kan innefatta allt från förberedelser och stöd för att uppnå ett självständigt vuxenliv till kunskap om hur våra samhällsinsatser fungerar, säger Emma Johansson, biträdande enhetschef vid Sparregården.

Grundtanken är att klienterna ska ha ett självständigt boende, men genom personalen på Sparregården finns möjlighet att få hjälp dygnet runt om så skulle behövas.

– Klienterna får ett individuellt anpassat stöd. Det kan vara allt från att få struktur i sin vardag, ekonomin, kontakt med myndigheter, söka arbete eller studier till rent praktiskt ting som städ, tvätt eller matlagning, säger Emma.

Sparregårdens lägenheter är fullt möblerade och hyra, matpengar, busskort samt fritidsaktiviteter ingår i vårddygnsavgiften. Sex timmars stöd ingår per vecka samt tillgång till personal per telefon kvällar och helger. Klienterna får också två kontaktpersoner från Sparregården som är de medarbetare som jobbar närmast dem.

– Så ser vårt grunderbjudande ut och tack vare att vi är en del av Gryning kan vi ha ett internt samarbete och bidra till att klienten får ett anpassat och hållbart stöd, avslutar Emma.

Gryning erbjuder lägenhetslösningar i hela Västra Götaland

Gryning har tillgång till ett stort antal lägenheter runt om i Västra Götaland. Lägenheterna ligger antingen i anslutning till något av Grynings HVB eller i vanliga bostadsområden. Stödinsatserna varierar och anpassas utifrån socialtjänstens behov, från tillsyn till relativt omfattande behandlingsinsatser dygnet runt.

lagenheter2.