Viveka Jonsson, Birkahemmet, nominerad till Childhoodpriset 2021

Viveka Jonsson, medarbetare vid Grynings Birkahemmet sedan 30 år, har nominerats till Childhoodpriset 2021 för sitt arbete med de allra minsta barnen och deras föräldrar. 

Grynings Birkahemmet HVB och jourhem i Göteborg tar emot spädbarn och föräldrar som är i behov av stöd och hjälp under första levnadsåret samt spädbarnsfamiljer där det bedöms föreligga ett skyddsbehov. De erbjuder även plats under slutet av graviditeten. Viveka arbetar som metodhandledare och har också haft rollen som biträdande enhetschef vid Birkahemmet, Vivekas arbetsplats sedan 30 år.

Viveka nomineras nu till Childhoodpriset för att i sitt arbete många gånger ha varit otaliga barns röst. Genom sin kunskap om att en mamma och pappa inte är utbytbara för ett barn, samtidigt som ett litet barn inte kan vänta, har hon gjort stor skillnad för många barn och deras föräldrar.

Spädbarnen är en grupp barn som inte själva kan göra sina röster hörda, de är utelämnade till sina föräldrar och deras förutsättningar. Samtidigt kan den här perioden vara en gynnsam period för att arbeta med föräldrarnas förändringsarbete. Barnets syn på sig själv och sitt egenvärde kan avgöras av hur föräldrarna klarar av att prioritera barnets behov.

Viveka utgår alltid från det lilla barnet, med en fullständig självklarhet om barnets omedelbara behov. Det lilla barnet kan inte vänta. Viveka har också alltid varit nyfiken på nya rön och ny forskning och utvecklat den kunskapen i det praktiska arbetet. Senaste åren har man till exempel sett omsorgssvikt och försummelse som en allt vanligare företeelse när det gäller bristande föräldraskap, vilket Viveka fångat upp och framhåller i kontakten med socialtjänst.

Och Viveka nöjer sig inte med att själv ha stor kunskap och dela med sig till föräldrar och medarbetare vid Birkahemmet. De senaste åren har hon också delat med sig av både kunskap och erfarenhet, till exempel under Socionomdagarna, till studenter vid Göteborgs universitet och vid Grynings egna digitala frukostföreläsningar där socialtjänst från hela landet deltar. De sistnämnda digitala föreläsningarna har varit oerhört uppskattade, inte minst av över tusen socialtjänstemän i 145 olika kommuner, stadsdelar och regioner samt studenter, jour- och familjehem.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Ahlqvist, vd, telefon 031-703 73 40, 0706-35 03 06 eller e-post katarina.ahlqvist@gryning.se