Luna

Målgrupp

Lunas verksamhet riktar sig till ensamkommande barn och ungdomar, 15-19 år.

Vårt mål

Syftet med verksamheten är att kunna erbjuda ungdomar som till en början befinner sig i asylprocessen ett tryggt boende med hög kvalitet. Det finns möjlighet för ungdomarna att bo kvar efter att beslut om uppehållstillstånd fattats och fram tills dess att den ansvariga kommunen har möjlighet att erbjuda den unge ett permanent boende.

Kvalitet delaktighet kunskapVåra metoder

Tonvikten ligger på att ge den unge ett adekvat vuxenstöd och att skapa en så välfungerande vardag som möjligt. Ungdomarna får hjälp med sin skolgång och erbjuds en aktiv och meningsfull fritid. En viktig uppgift för vår verksamhet är att stärka och lyfta fram ungdomarnas egna resurser och möjligheter till att ta eget ansvar. Ett introduktionsarbete inleds där den unge får kännedom om grunderna i det svenska samhället. Boendet har ett nära och strukturerat samarbete med de gode männen, socialsekreterare, skolan och föreningslivet. Vi arbetar med integration från första inskrivningsdagen och har i miljön ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Enheten har numera lång erfarenhet av att arbeta med målgrupp då verksamheten startade år 2011.

Vår kompetens

Luna är bemannat dygnet runt med vaken natt och medarbetarna har god kompetens inom området. Inom arbetsgruppen finns personer med adekvat högskoleutbildning och vidareutbildning. Medarbetarna får kontinuerlig handledning och utbildning inom området.

Kvalitetsuppföljning

Verksamheten utvärderas regelbundet genom enkäter till de boende, handläggare samt gode män. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade besök vid samtliga Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB ⋅ Integrationsboende ⋅ Ensamkommande 13-19 år

Mariestad

Förfrågningar

0722-35 66 54

Enhetschef – Patrik Andersson

patrik.andersson@gryning.se