Herkules

Herkules är beläget i Alingsås och erbjuder akutplatser för barn och ungdomar 14-17 år. Enheten är omgärdad av en stor trädgård fri från insyn med promenadavstånd till både centrum och fina naturområden.

Akut

Herkules erbjuder möjlighet till placering upp till tre veckor. I mån av plats kan förlängning diskuteras. Syftet med placeringarna är ofta att bryta ett negativt mönster alternativt erbjuda skydd för en ungdom, i väntan på en mer långsiktig lösning. Herkules kan även erbjuda drogtest, strukturerade samtal utifrån kortare utredningsfrågor samt stöd i skolundervisning. Herkules tar emot förfrågningar dagligen kl 8-20 med möjlighet till inskrivning dygnet runt.

Vår kompetens

Boendet är bemannat dygnet runt med en hög personaltäthet. Arbetsgruppen har adekvat utbildning och bred erfarenhet, bland annat från andra akutenheter i Gryning.

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt
⋅ HVB 14-17 år

Sunnerövägen 3, 441 35 Alingsås

Förfrågningar

0322-65 45 00

Enhetschef Lisa Lignell

070-301 91 03
lisa.lignell@gryning.se