Herkules

Herkules är beläget i Alingsås och erbjuder akutplatser för barn och ungdomar 14-17 år. Enheten är omgärdad av en stor trädgård fri från insyn med promenadavstånd till både centrum och fina naturområden.

Akut

Herkules erbjuder möjlighet till placering upp till tre veckor. I mån av plats kan förlängning diskuteras. Syftet med placeringarna är ofta att bryta ett negativt mönster alternativt erbjuda skydd för en ungdom, i väntan på en mer långsiktig lösning. Herkules kan även erbjuda drogtest, strukturerade samtal utifrån kortare utredningsfrågor samt stöd i skolundervisning. Herkules tar emot förfrågningar dagligen kl 8-20 med möjlighet till inskrivning dygnet runt.

Avlastning för familjehem

Från och med 1 november erbjuder Herkules avlastning för familjehemsplacerade ungdomar 14-17 år. Upplägget är inspirerat av delar i den framgångsrika norska Heggelimodellen. Vi tror att man genom en planerad eller akut avlastning kan minska antalet sammanbrott i familjehem, något som vi sett i Grynings egna familjehem. Ungdomarna ska känna sig hemma på Herkules, de kan ha kvar sina personliga tillhörigheter och, när det är möjligt, bo i samma rum. Kontakta oss för mer information och förslag på upplägg!

Vår kompetens

Boendet är bemannat dygnet runt med vaken natt och en hög personaltäthet. Arbetsgruppen har adekvat utbildning och bred erfarenhet, bland annat från andra akutenheter i Gryning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt
⋅ HVB 14-17 år

Sunnerövägen 3, 441 35 Alingsås

Förfrågningar

0322-65 45 00

Enhetschef Lisa Lignell

070-301 91 03
lisa.lignell@gryning.se