Varför Gryning?

I våra mätningar hos kunder och klienter så rankar vi bra. Här är några av de siffror vi är mest stolta över!*

  • 91 % av Grynings kunder uppger att de vill använda Gryning igen
  • 79 % av uppdragen har fullföljts
  • 81 % av klienterna uppger att de upplevt sig trygga i Grynings verksamheter
  • 72 % av klienterna har känt att de kunnat påverka målen för insatsen

Nyckeltal Delår 1-illustrationTabell NKI - nöjd kund-index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Siffrorna är tagna från delår 2022.