Varför Gryning?

I våra mätningar hos kunder och klienter så rankar vi bra. Här är några av de siffror vi är mest stolta över!*

 

  • 100 % av Grynings kunder uppger att de vill använda Gryning igen
  • 100 % av anhöriga rekommenderar Grynings verksamhet till andra
  • 83 % av klienterna har känt delaktighet
  • 87 % av klienterna uppger att de upplevt sig trygga i Grynings verksamheter
  • 77 % av uppdragen har fullföljts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Siffrorna är tagna från delår 1 2021.