Varför Gryning?

I våra mätningar hos kunder och klienter så rankar vi bra. Här är några av de siffror vi är mest stolta över!*

 

    • 100 % av anhöriga rekommenderar Grynings verksamhet till andra
    • 96 % av Grynings kunder uppger att de vill använda Gryning igen
    • 95 % av klienterna uppger att de upplevt sig trygga i Grynings verksamheter
    • 87% av klienterna har kännt delaktighet
    • 80 % av uppdragen har fullföljts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Siffrorna är tagna från helår 2021.