Varför Gryning?

I våra mätningar hos kunder och klienter så rankar vi bra. Här är några av de siffror vi är mest stolta över!*

 

    • 100 % av Grynings kunder uppger att de vill använda Gryning igen
    • 100 % av anhöriga rekommenderar Grynings verksamhet till andra
    • 93 % av Grynings kunder uppger att de vill använda Gryning igen
    • 93 % av klienterna uppger att de upplevt sig trygga i Grynings verksamheter
    • 78 % av uppdragen har fullföljts

Bild på tre kugghjul som ger nyckeltal över olika mätningsområden vad gäller NKI.

Bild över nöjd kund-index. Den visar i siffror hur väl kunderna har rankat Gryning i olika frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Siffrorna är tagna från delår 2 2021.