Varför Gryning?

I våra mätningar hos kunder och klienter så rankar vi bra. Här är några av de siffror vi är mest stolta över!*

  • 94 % av Grynings kunder uppger att de vill använda Gryning igen
  • 79 % av uppdragen har fullföljts
  • 92 % av klienterna uppger att de upplevt sig trygga i Grynings verksamheter
  • 84 % av klienterna upplever att personalen har lyssnat

 

 

 

*Siffrorna är tagna från delår 1 2023.