Utbildningar för socialtjänst

I mars bjuder Gryning in till två frukostföreläsningar, kostnadsfria för socialtjänst. Läs mer här om utbildningarna.

>> Borås 13 mars – Frukost och föreläsning med Viveka Jonsson, biträdande enhetschef vid Birkahemmet tillika expert på barnets första år och anknytningsteorin. Klicka här för mer info. 

>> Göteborg 27 mars – Frukost och föreläsning med Frida Salman Lisak, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med mångårig erfarenhet som terapeut, handledare och lärare inom socialtjänsten, psykiatrin samt i privat regi. Det är Grynings öppenvård som bjuder in. Klicka här för mer info.