Webbföreläsning: När ansvaret brister – om den viktiga anknytningen

Välkommen till en kostnadsfri webföreläsning

– En digital frukostföreläsning med våra medarbetare från Birkahemmet som arbetar med gravida och nyblivna familjer. Torsdag 28 maj kl 9.00

När ansvaret brister – om den viktiga anknytningen
En digital frukostföreläsning om arbetet med nyblivna föräldrar som själva har stora behov. Birkahemmet arbetar med de tidigaste relationerna mellan spädbarn och föräldrar. Det ställer stora krav på att man värnar om de grundläggande processer som styr människans utveckling.
Grunden för deras arbete är en lugn och stabil miljö som tar hänsyn till barns behov av trygga, varaktiga relationer där föräldrar får möjlighet att utvecklas.
Under denna digitala frukost ger Viveka Jonsson, biträdande enhetschef, samt Sofia Nord-Levin en aktuell bild av Birkahemmets arbete och hur de arbetar med nyblivna föräldrar som själva har stora behov.
Torsdag 28 maj kl 9-10 med frågestund efteråt.
Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen är kostnadsfri!
Anmäl dig till kommunikation@gryning.se
Vi skickar mer information samt länk till föreläsningen.