Utredningsarbete i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck

Dialoga och Gryning bjuder in socialsekreterare, företrädesvis inom Barn och familj i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner, till en halvdagsutbildning i utredningsarbete som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Under utbildningen går vi igenom utredningsförfarande utifrån Grynings manual ”Fokus heder”. För att få ökad kunskap om vilka faktorer som spelar in i ett ärende med inslag av heder får deltagarna själva arbeta med en autentisk utredning. Deltagarna ska ha genomgått Dialogas basutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck eller motsvarande.

VÅREN 2020
För att se aktuellt bokningsläge klicka på respektive utbildnings anmälningslänk.

Tillfälle 1
Tid: 6 maj kl 13.00-16.30
Plats: Dialoga, Gårdavägen 1, Göteborg
Anmäl dig här

Tillfälle 2
Tid: 18 maj kl 13.00-16.30
Plats: Dialoga, Gårdavägen 1, Göteborg
Anmäl dig här
Kontakt på Dialoga marita.solveig.johansson@socialresurs.goteborg.se