Digitala temaföreläsningar i november och december: Att möta barn med komplext trauma 0-6 år och 7-12 år

Under de två fristående föreläsningarna utgår vi från kunskaper om och erfarenheter av utvecklingstrauma hos barn. Vi gör detta med en fot ”på golvet” och en fot i forskningen. Medverkar gör Johan Melander Hagborg, leg. psykolog, universitetslektor vid Göteborgs universitet, verksam vid Rädda barnen och på mottagningen Bojen samt Linda Andersson, socionom och behandlingshandläggare på Grynings barn- och familjeenhet Trollbacken.

Vi fokuserar på komplext trauma, det vill säga där långvarig utsatthet med avvisande av barnets behov och skrämmande situationer inom familjesystemet har varit en genomgripande del av barnets liv. Vi belyser hur barnen uttrycker sin utsatthet i olika åldrar, hur deras inre värld kan beskrivas samt hur det är att möta dessa barn och deras behov, bland annat med exempel från vardagen på Trollbacken.

19 november, kl 9-10 med frågestund efteråt – Att möta barn med komplext trauma 0-6 år
10 december, kl 9-10 med frågestund efteråt – Att möta barn med komplext trauma 7-12 år

Föreläsningarna är fristående och ligger kvar en vecka efteråt, om ni vill titta vid ett senare tillfälle. Är ni en grupp som vill titta tillsammans senare i höst eller under våren 2022 så kan vi låsa upp respektive föreläsning enligt överenskommelse. Maila till kommunikation@gryning.se

Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningarna är kostnadsfria för socialtjänst, studenter samt jour- och familjehem!

Anmäl till kommunikation@gryning.se