Kostnadsfri digital frukostföreläsning: Så jobbar vi med ungdomar som har svår och komplex problematik

I Gryning möter vi dagligen ungdomar med en svår problematik som pågått under lång tid. Hur kan vi ge dem förutsättningar för hållbar förändring? Dimitri Alemos, enhetschef Ramnås i Borås och Anna Lind, enhetschef Sparregården i Vänersborg berättar om vilka metoder de använder i sitt arbete och vilka krav ungdomarnas individuella mål ställer på medarbetare, organisation och ungdomarna själva.

Fredag 24 september kl 9-10 med frågestund efteråt. Anmäl till kommunikation@gryning.se

Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter!