Jour- & familjehem – Anknytning – relationsuppgiften med Eva Körner

 

  • Hur kan jag förstå den bakomliggande psykologiska processen så att både barnets och föräldrarollens utveckling stärks?
  • På vilket sätt kan jag skapa och behålla en utvecklande relation med ungdomar som inte har fått en grundläggande trygghet som barn?
  • Hur kan jag hjälpa dem att utvecklas i en positiv riktning?

DAGENS TEMA
Föreläsningen handlar om barn som inte fått sina behov tillgodosedda under sina första år i livet och hur det kan påverka dem senare under uppväxten.
Vidare om tonåringar som behöver frigöra sig för att bli självständiga vuxna, hur går denna process till när tonåringen samtidigt har stora anknytnings- och utvecklingsbehov avseende sig själv och sin jagutveckling?

När jag sedan som jour- eller familjehemsförälder har kunskapen om detta hur ska jag som vuxen matcha barnets/tonåringens beteende så att vi kan få en fungerande, ömsesidig relation. Detta för att hjälpa honom eller henne vidare i sin utveckling mot målet att bli en trygg och självständig ung vuxen.

FÖRELÄSARE
Eva Körner är en erfaren och uppskattad föreläsare, privatpraktiserande psykolog, leg psykoterapeut och klinisk specialist. Hon har lång klinisk erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och barnfamiljer och har under drygt 40 år arbetat som handledare, konsult och utbildare med fokus på anknytning och föräldraskap. Eva skrivit och publicerat boken Föräldraskapets (o)möjligheter – utredning och behandling av barn och relationen förälder-barn ur ett anknytningsperspektiv (2005). Hon är verksam vid Psykologi Aveny i Göteborg.

TID OCH PLATS
Göteborg: lördag 25 september 2021 kl. 10:00-16:00, Ullevi Restaurang & Konferens
Paradentrén, Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30. Lunch och eftermiddagsfika ingår i priset.

Hitta hit

KOSTNAD
1 530 kr/person, exklusive moms.

ANMÄLAN
Stefan Larsson: stefan.larsson@gryning.se
Anmälan senast fredag 3 september.