Webföreläsning: Att utreda, förstå och riskbedöma – Fokus Heder

Välkommen till en kostnadsfri webföreläsning

– En digital frukostföreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck
I ett ärende där det finns misstanke om att det förekommer våld, baserat på hedersnormer, krävs andra ”glasögon” än när vi bedömer våld i nära relation. Vilka frågor behöver vi ställa till dessa klienter för att kunna bedöma risker och behov av skydd?

Anders och Frida, utredare på Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV), föreläser och ger konkreta råd och tips utifrån EHRV:s fleråriga utredningsarbete med klienter utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Fredag 11 september kl 9-10 med frågestund efteråt. Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen är kostnadsfri!

Anmäl dig via e-post till kommunikation@gryning.se

Vi skickar länk till föreläsningen.