Gryningdagen 2022

Välkommen till Gryningdagen 2022! Fredag 20 maj bjuder vi in hela Sveriges socialtjänst till en digital heldag med intressanta föreläsningar. På den digitala scenen har vi samlat några av våra mest erfarna medarbetare som, hand i hand med aktuell forskning, delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom respektive specialistområde – allt kostnadsfritt för socialtjänst, skolpersonal, jour- och familjehem samt studenter.
Dekorationsbild Gryningdagen 2022Du kan välja att delta på ett eller flera pass under Gryningdagen. Anmäl till kommunikation@gryning.se. Ange vilka pass du vill delta på.

Länken skickas ett par dagar innan föreläsningen och respektive tillfälle ligger kvar på Youtube en vecka efteråt. Vill ni titta på någon föreläsning i arbetsgrupp, senare under året, kan ni maila oss för en separat länk.

Pass 1 Hedersrelaterat våld och förtryck – juridiken

Kl 9.00-11.45 med frågestund efteråt
Vi inleder Gryningdagen 2022 med en föreläsning om Hedersrelaterat våld och förtryck, ett tema som ligger oss i Gryning varmt om hjärtat och som vi arbetat med i många år.
Till vår liveföreläsning har vi bjudit in den erfarna föreläsaren Negin Amirekhtiar, advokat och tidigare utvecklingsledare samt sakkunnig vid det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hon kommer att redogöra för juridiken kring dessa brott och vad som gäller för utreseförbud, barnäktenskapsbrott samt straffskärpningsgrund.
Hedersrelaterat våld och förtryck – juridiken
Under föreläsningen redogör Negin för utformningen av lagarna, vad de innebär i praktiken, praxis på området och några tips som man ka ha med sig vid handläggningen av ärenden rörande främst utreseförbudet. Negin kommer även prata om den nya lagen, med hedersbrott som egen rubricering, som förväntas träda i kraft i juni. Efter föreläsningen stannar Negin kvar och svarar på era frågor

Passa på och se vår föreläsning ”Hedersrelaterat våld – att utreda, förstå och riskbedöma”
Mellan 20-31 maj kan ni låna vår uppskattade entimmesföreläsning med Grynings medarbetare Anders och Frida. Maila oss på kommunikation@gryning.se för länk till föreläsningen.

Pass 2 Att möta barn med trauma: Del 1 – forskningen

Kl 13.00-14.30 med frågestund efteråt
Aktuellt just nu – Johan Melander Hagborg, Leg. psykolog, universitetslektor vid Göteborgs universitet samt verksam på mottagningen Bojen i Göteborgs Stad.
Vi vill lyfta fram ett angeläget ämne i dessa dagar. Till vår hjälp har vi återigen bjudit in Johan Melander Hagborg. Johan är verksam vid Göteborgs universitet men har också stor erfarenhet att möta barn som bär på komplext trauma, till exempel från krig, i sin roll som psykolog på mottagningen Bojen i Göteborg och tidigare vid Rädda Barnen.

Pass 3 Att möta barn med trauma: Del 2 – praktiken

Kl 15.00-15.45 med frågestund efteråt
Aktuellt just nu – paneldiskussion med representanter från Grynings HVB-verksamheter, jourhem, socialtjänst samt Johan Melander Hagborg
Hur möter vi barn med komplext trauma i vardagen? Är det skillnad på bemötandet beroende vad som har orsakat traumat? Vi avslutar Gryningdagen med en paneldiskussion där våra mest erfarna behandlare från HVB-verksamhet och jourhem deltar och berättar om sitt arbete. Vi har också bjudit in medarbetare från socialtjänst och Johan Melander Hagborg stannar kvar och deltar i diskussionen.

Anmäl till kommunikation@gryning.se

Du kan välja att delta i en eller flera av föreläsningarna under Gryningdagen. Koppla bara upp dig där du har din arbetsplats för dagen. Samtliga föreläsningar är kostnadsfria för socialtjänst, skolpersonal, studenter samt jour- och familjehem. Respektive tillfälle ligger kvar på Youtube en vecka efteråt. Vill ni använda någon del som diskussionsunderlag i arbetsgruppen vid senare tillfälle så maila till kommunikation@gryning.se så löser vi det.

Välkommen!