Gryning 20 år – 27 maj 2021

Välkommen att fira Gryning 20 år med oss! Torsdag 27 maj bjuder vi in hela Sveriges socialtjänst till en digital heldag med intressanta föreläsningar. På den digitala scenen har vi samlat några av våra mest erfarna medarbetare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom respektive specialistområde – allt kostnadsfritt för socialtjänst.

Du kan välja att delta på ett eller flera pass. Anmäl till kommunikation@gryning.se. Ange om du vill delta på Pass Anknytning, Pass Umgänge, Pass Heder och/eller Pass Beroende. Länken skickas ett par dagar innan föreläsningen 

 

Kl 8.45 – 10.00 – Pass Anknytning
Frukostföreläsning: 
När ansvaret brister – om den viktiga anknytningen
Birkahemmet arbetar med de tidigaste relationerna mellan spädbarn och föräldrar. Det ställer stora krav på att man värnar om de grundläggande processer som styr människans utveckling. Grunden för deras arbete är en lugn och stabil miljö som tar hänsyn till barns behov av trygga, varaktiga relationer där föräldrar får möjlighet att utvecklas.

Under denna digitala frukost ger Viveka Jonsson, biträdande enhetschef och metodhandledare, en aktuell bild av Birkahemmets arbete och hur de arbetar med nyblivna föräldrar som själva har stora behov. Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt sig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen.

Kl 10.15-12.00 – Pass Umgänge

Föreläsning:
Förstärkt umgänge – Så skapar vi goda förutsättningar
– En modell för tryggt och förutsägbart umgänge
I Gryning har vi stor erfarenhet av att arbeta med umgängesuppdrag på olika sätt. Processen, som i mångt och mycket handlar om att skapa en relation och allians till både barn, umgängesperson och trygghetsperson/familjehem, omfattar allt från ramar och förväntningar till vilken aktivitet barnet vill göra under umgänget. I arbetet med alla berörda i processen står trygghet och förutsägbarhet i fokus.

Anna Merje Larsson, vid Grynings Öppenvårdsenhet och ofta anlitad i olika utbildningssammanhang, bland annat vid Göteborgsregionen, berättar tillsammans med Stefan Larsson, Grynings Familjehemsenhet, om deras arbete med att skapa trygghet för barn, boende i biologisk familj eller familjehem, och vuxna inför, under och efter umgängen.

Kl 13.00-14.15 – Pass Heder

Föreläsning: 
Hedersrelaterat våld och förtryck – Att utreda, förstå och riskbedöma
I ett ärende där det finns misstanke om att det förekommer våld, baserat på hedersnormer, krävs andra ”glasögon” än när vi bedömer våld i nära relation. Vilka frågor behöver vi ställa till dessa klienter för att kunna bedöma risker och behov av skydd?

Anders och Frida, medarbetare på Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV), föreläser och ger konkreta råd och tips utifrån EHRV:s fleråriga utredningsarbete med klienter utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kl 14.45-15.30 – Pass Beroende

Eftermiddagssamtal:
Vem kan hjälpa Petra? – Kvinnor & Beroende
Strandgården tar emot kvinnor från 18 år med alkohol-, läkemedels- och narkotikaberoende, gravida kvinnor med beroendeproblem samt kvinnor i pågående substitutionsbehandling. Verksamheten riktar sig enbart till kvinnor och man arbetar med den totala livssituationen.

I ett samtal med en av våra mest erfarna chefer inom beroende och missbruk, Ylva Jungebring, pratar vi om vad som är speciellt svårt när det gäller kvinnors missbruk och vilka metoder som visat sig vara mest hållbara på sikt.

Anmäl till kommunikation@gryning.se

Du är välkommen att delta på ett eller flera pass. Ange om du vill delta på Pass Anknytning, Pass Umgänge, Pass Heder och/eller Pass Beroende.
Samtliga pass är kostnadsfria för socialtjänst. Länken skickas ett par dagar innan föreläsningen.

Välkommen!