Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM kan vara en tuff och utmanande uppgift men också mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett jour- eller familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i jour- eller familjehem.

Vi anordnar grundutbildning för jour- och familjehem med utgångspunkt från Socialstyrelsens studiematerial ”Ett hem att växa i” med följande innehåll:

• Familjehemsvården och barnen
• Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
• Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
• Att hantera kriser, separationer och förluster
• Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
• Barns skolgång och hälsa
• Samspel och gränssättning
• Vardagen i familjehemmet

MÅLGRUPP
Denna utbildning vänder sig främst till blivande och nyblivna familjehem/jourhem, men kan också vara värdefull även om man hunnit skaffa sig lite erfarenhet som familjehem.

UTBILDNINGSLEDARE
Utbildningen hålls av Grynings familjehemskonsulenter tillsammans med erfarna familjehemsföräldrar.

TID OCH PLATS
Grundutbildningen hålls regelbundet i Göteborg och Vänersborg.

KOSTNAD
4300 kr/person, exklusive moms

ANMÄLAN
För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle:
Göteborg: Stefan Larsson, 031-40 54 30, stefan.larsson@gryning.se
Vänersborg: AnnMarie Wadenbo, 0521-57 57 90, annmarie.wadenbo@gryning.se