Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM är en tuff och utmanande uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för de som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem

”Ett hem att växa i” Grundutbildning för jour- och familjehem, mars-april 2022

Socialstyrelsen har tagit fram en ”Ett hem att växa i” – en utbildning som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och familjehem. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska övningar samt konkreta råd och tips. Tillfälle ges till diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra familjehem och med kursledarna. Utgångspunkten är att båda två från ett hushåll deltar vid samtliga kurstillfällen.

Utbildningen sträcker sig över fem veckor, två lördagar och fyra onsdagar. Med följande innehåll:

• Familjehemsvården och barnen

• Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus

• Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg

• Att hantera kriser, separationer och svåra upplevelser

• Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse

• Barns hälsa och skolgång

• Samspel och gränssättning

• Vardagen i familjehemmet

Utbildningsledare: Jessica Larsson och Karin Fransson, familjehemskonsulenter

Målgrupp: Denna grundutbildning vänder sig främst till blivande och nyblivna familjehem/jourhem, men utbildningen kan också vara värdefull för de som har hunnit skaffa sig lite erfarenhet.

Plats: Vänersborg, Quality Hotell

När: 18 till 20 november samt 29 november

Vi erbjuder nu ett nytt koncept kring utbildningen Ett hem att växa i. Upplägget är att kursen hålls under en helg med möjlighet till hotellövernattning samt en eftermiddag/kväll för uppföljning efter två veckor. Kurslitteratur ingår.

Upplägg för utbildningsdagarna
Fre 18 november kl 13:00-16:30
Vi träffas i foajén på Hotellet och tar oss vidare till konferenslokalen för att bekanta oss och start upp utbildningen. Kapitel 1 och 2.

Lör 19 november kl 9:00-16:30
Vi startar upp efter en härlig frukostbuffé och tar oss igenom kapitel 3,4,5. Vi tar oss pauser med go fika och mat.

Sön 20 november kl 9:00-15:00
Vi tar oss igenom kapitel 6,7,8. Fika och lunch ingår.

Tis 29 november kl 16:00-19:00
Vi träffas i Grynings lokal på Kungsgatan 7 i Vänersborg. Uppföljning av utbildningen och avslutande diskussioner samt diplomutdelning. Det bjuds på kvällsfika.

Kostnad:
Endast Grundutbildning 4980 kr/pers (ej övernattning och middag)
Extra tillval: Två hotellövernattningar i dubbelrum och två middagar. 1513kr/pers
Extra tillval: Två hotellövernattningar i enkelrum och två middagar. 2218kr/pers
Alla priser är exlusive moms

Anmälan senast fredag 7 oktober till jessica.larsson@gryning.se eller telefon 0735-582805

Med vänlig hälsning
Jessica Larsson och Karin Fransson