Frukostföreläsning – repris på allmän begäran: Hedersrelaterat våld och förtryck – att utreda, förstå och riskbedöma

I ett ärende där det finns misstanke om att det förekommer våld, baserat på hedersnormer, krävs andra ”glasögon” än när vi bedömer våld i nära relation. Vilka frågor behöver vi ställa till dessa klienter för att kunna bedöma risker och behov av skydd?

Tidigare i maj höll Anders och Frida, utredare på Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV), en uppskattad frukostföreläsning med konkreta råd och tips utifrån EHRV:s fleråriga utredningsarbete med klienter utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Många har frågat när föreläsningen kommer igen och trots mycket utredningsarbete innan sommaren, har vi lyckats få Anders och Frida att hålla ytterligare en frukostföreläsning torsdag den 11 juni.

Torsdag 11 juni, kl 9-10 med frågestund efteråt.

Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen är kostnadsfri!

Anmäl dig via e-post till kommunikation@gryning.se Vi skickar länk till föreläsningen.

Läs mer om vår enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck här