Digital kostnadsfri basutbildning i mars: Att möta barn och familjer i kris

Att möta barn och familjer i kris och med olika former av trauman är ett av Grynings viktigaste uppdrag och våra tidigare digitala föreläsningar inom området har varit mycket uppskattade. Nu bjuder vi in till en fördjupad kostnadsfri digital basutbildning om att möta barn och familjer i kris. Vi har samlat en forskare och några av våra mest erfarna medarbetare från barn- och familjeenheterna för att under fyra tillfällen berätta om hur de möter och arbetar med barn och familjer i kris och på vilket sätt man kan skapa hållbara resultat. Läs mer om datum och upplägg nedan. Samtliga tillfällen finns kvar en vecka på Youtube.

Tillfälle 1: Torsdag 2 mars kl 9-10 med frågestund efteråt
Organisationen – Huset – Ramen
Inom Grynings barn- och familjeenheter är miljöterapi den stabila ”husgrunden” som ger möjlighet till social inlärning och positiv utveckling. Miljöterapi är ett organisations- och arbetssätt. Till Kristinedal utanför Åmål kommer ensamplacerade barn och familjer med barn i behov av behandlings-, stöd- eller utredningsinsatser och under detta pass berättar medarbetare från enheten om hur de arbetar med miljöterapi som ett verktyg och förhållningssätt för att skapa en hållbar organisation och struktur och därmed goda resultat.

Tillfälle 2: Torsdag 9 mars kl 9-10 med frågestund efteråt
Trauma – vad säger forskningen?
Vad säger forskningen om barn och familjer i trauma? Johan Melander Hagborg, Leg. Psykolog, universitetslektor vid Göteborgs universitet och tidigare verksam vid Rädda barnen och på mottagningen Bojen är en uppskattad föreläsare hos oss i Gryning. Under denna timme redogör Johan om vad forskningen visar när det gäller barn och familjer som upplevt olika former om trauma, i det akuta skedet men också där långvarig utsatthet med avvisande av barnets behov och skrämmande situationer inom familjesystemet har varit en genomgripande del av barnets liv.

Tillfälle 3: Torsdag 16 mars kl 9-10 med frågestund efteråt
Att möta barn i kris – det akuta skedet och på längre sikt
Till Trollbacken i Kungälv och Solsidan i Skara kommer barn och familjer i kris. Under detta pass berättar medarbetare från de båda enheterna, med en fot i forskningen och en fot ”på golvet” hur de bemöter och arbetar med ensamplacerade barn i kris, både i det akuta skedet men också på längre sikt.

Tillfälle 4: Torsdag 23 mars kl 9-10 med frågestund efteråt
Att möta familjer i kris och om stöd i föräldraskapet
Under det här passet berättar medarbetare från Familjecentrum Fyrbodal i Vänersborg och Boda Familjecentrum i Borås om sitt arbete med familjer i kris och hur de genom olika former av metoder och insatser arbetar för att föräldern ska kunna ge barnen en trygg uppväxt.

Anmäl dig till kommunikation@gryning.se – Utbildningen är kostnadsfri för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter!
Vi skickar mer information samt länk till föreläsningarna som vi streamar via Youtube. Din anmälan gäller samtliga tillfällen men du avgör själv vilka du deltar i.