Digital frukostföreläsning: MSMT – individualiserad, metodstyrd miljöterapi med nätverksfokus och tydliga behandlingsprinciper

Välkommen till en kostnadsfri föreläsning fredag 26 februari. MSMT är en behandlingsform som har vidareutvecklats av Gryning. Metoden är en kombination av öppenvårdsprogrammet MST (multisystemisk terapi) och MT (miljöterapi) och riktar sig till familjer med barn och ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Grunderna för MSMT är, liksom i MST, socialekologisk teori och systemteori samt nio behandlingsprinciper. Arbetet har en lösningsfokuserad ansats som strävar efter att ta belysa och tillvara systemets styrkor.

Behandlingsmodellen är miljöterapeutisk; Genom att på HVB erbjuda en fast struktur och trovärdiga relationer skapas den trygghet som behövs för att barnen och ungdomarna ska kunna växa och utvecklas. Tanken är att den unge skall träna sina nya nyvunna färdigheter på och utanför avdelningen. Detta uppnås med korta skräddarsydda behandlingsinsatser, där fokus läggs på hur ungdomen och dess nätverk på egen hand skall kunna bryta destruktiva beteenden.

Rikard Viberg och Kalle Silfverleijon är verksamma vid Grynings Hagen behandlingshem, strax söder om Göteborg. De har många års erfarenhet av att arbeta med ungdomar och har varit delaktiga i att ta fram MSMT som behandlingsmodell. Välkommen att lyssna när de berättar om metoden, hur den används vid Grynings ungdomsenheter och vilka resultat man hittills sett.

Fredag 26 februari kl 9-10 med frågestund efteråt. Ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen.

Föreläsningen är kostnadsfri!
Anmäl dig till kommunikation@gryning.se 

Vi skickar länk till föreläsningen.