Digital frukostföreläsning: Haschavvänjningsprogrammet (HAP) – så arbetar vi för hållbara resultat

Inbjudan till digital kostnadsfri frukostföreläsning på Grynings Youtube-kanal fredagen 25 september – HAP är en manualbaserad metod, en utbildning för den unge som i programmet får lära sig om missbrukets mekanismer, kognitivitet, hjärnans funktioner samt att på djupet få möjlighet att arbeta med sina tankar, känslor och beteende.

HAP har många gånger visat sig vara en hållbar insats och vi får fin feedback från placerade socialtjänster, anhöriga och inte minst från de enskilda ungdomarna själva som efter insatsen fått möjlighet till en nystart på sin resa ut i livet.

Annika Knutsson, biträdande enhetschef och Krister Kronlid, HAP-behandlare är båda verksamma vid Bergiusgården i Ljungskile på Västkusten. De har i många år arbetat med ungdomar som har missbruksproblem och med tiden utvecklat hållbara resultat utifrån HAP. De båda föreläser tillsammans och ger konkreta råd utifrån verkliga ärenden.
Fredag 25 september kl 9-10 med frågestund efteråt. Ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen.
Föreläsningen är kostnadsfri! Anmäl dig på kommunikation@gryning.se
Vi skickar länk till föreläsningen.